Jak przygotować zbiory APP od podstaw.

W dzisiejszych czasach zbiory APP danych przestrzennych stanowią nieodłączny element planowania przestrzennego i dostępu do informacji publicznej o dokumentach planistycznych gminy. Dzięki narzędziu MapMaker.online jesteśmy w stanie tworzyć, aktualizować i udostępniać zbiory APP dla danych przestrzennych.

Instrukcja dla gmin tworzenia zbiorów APP:

W tym artykule przedstawimy instrukcję, która krok po kroku pomoże Tobie tworzyć zbiory APP przy pomocy narzędzia MapMaker.online. To wcale nie jest takie trudne. Dzięki temu wpisowi, nabędziesz wiedzę z zakresu tworzenia zbiorów APP.

Przedstawiona instrukcja zakłada że nie posiadasz plików GML dla aktów planowania i nie korzystasz z aplikacji QGIS. Dlatego zobaczysz jak dokonać utworzenia zbioru posiadając jedynie PDF dla załączników graficznych poszczególnych uchwał.

1. Skorzystaj z aplikacji do tworzenia zbiorów APP

Narzędzie do tworzenia zbiorów APP

2. Edytuj projekt zbiory APP dla MPZP lub SUIKZP

Edycja projektów geoprzestrzennych. Stwórz zbiory APP

3. Otwieramy w pliku pdf uchwałę dla której będziemy próbowali stworzyć zbiór

4. Klikamy w ikonę na prawym panelu narzędzi

Georeferencja online

5. Tak powinien wyglądać poprawnie dodany plik jpg

PDF na wektor georeferencja. Zbiory APP z rastra

6. Zaznaczamy punkty styku planu zagospodarowania przestrzennego

Punkty styku georeferencja

7. Gdy zaznaczymy wszystkie punkty klikamy przycisk „Generuj”

Zamiana PDF na wektor

8. W lewym górnym rogu zaznaczamy naszą warstwę, którą przed chwilą stworzyliśmy, tak aby zaświeciła się na pomarańczowo

Widoczność warstwy rastrowej

9. Klikamy przycisk „Dodaj warstwę”

Dodawanie warstw wektorowych online do utworzenia zbiory APP

10. Po pojawieniu się okna nadajemy nazwę warstwy i ją dodajemy

Rodzaj warstwy raster wektor

11. Klikamy w przycisk „Edytuj warstwę”, którą przed chwilą stworzyliśmy

Edycja tabeli atrybutów online

12. Klikamy w przycisk „Edycji” na pasku po prawej stronie, a następnie wybieramy funkcję „Przeciąganie do warstw”

Rysowanie obiektów przestrzennych online

13. Po wyskoczeniu okna wybieramy warstwę do której będzie przyciągany tworzony przez nas wektor

Przyciąganie do warstwy online

14. Wybieramy następnie przycisk „Rysuj poligon”

Tworzenie poligonów online

15. Następnie zaznaczamy maksymalną liczbę węzłów aby georeferencja była jakościowa

Dociąganie do punktów warstw

16. Widzimy, że na dole utworzyła się tabela atrybutów

Przycinanie do maski online

17. Tworzymy zbiór APP klikając przycisk w lewym górnym rogu

Importowanie plików GML. Narzędzie Zbiory APP

18. I w taki sposób powstał zbiór APP krajowe

Trzy obiekty przestrzenne zbiory APP

19. Wypełniamy tabele atrybutów dla 3 obiektów: akt, rysunek i dokument

Atrybuty z rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych zbiory APP

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja była dla Państwa pomocna i pozwoliła na efektywne stworzenie zbioru danych przestrzennych. W MapMaker.online zawsze staramy się dostarczać narzędzia, które ułatwiają pracę z danymi przestrzennymi, a nasza instrukcja jest tylko jednym z przykładów naszych działań na rzecz ułatwienia pracy z geoinformacją. W związku z tym zapraszamy do korzystania z naszego narzędzia oraz do śledzenia naszego bloga, gdzie publikujemy wiele cennych porad i wskazówek z dziedziny geoinformatyki.

Opublikuj:

Więcej postów:

Instrukcja Obsługi Dla Projektu CzeladźSIP

Jak skutecznie posługiwać się Systemem Informacji Przestrzennej W dobie cyfryzacji i dostępu do informacji przez Internet, wiele gmin w Polsce dostosowuje się do nowoczesnych rozwiązań,

Rząśnia

Znajdź Swój Okręg Wyborczy w Gminie Rząśnia

W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego Gmina Rząśnia, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, przygotowała interaktywną mapę okręgów wyborczych.