Jak przygotować zbiory APP od podstaw.

W dzisiejszych czasach zbiory APP danych przestrzennych stanowią nieodłączny element planowania przestrzennego i dostępu do informacji publicznej o dokumentach planistycznych gminy. Dzięki narzędziu MapMaker.online jesteśmy w stanie tworzyć, aktualizować i udostępniać zbiory APP dla danych przestrzennych.

Instrukcja dla gmin tworzenia zbiorów APP:

W tym artykule przedstawimy instrukcję, która krok po kroku pomoże Tobie tworzyć zbiory APP przy pomocy narzędzia MapMaker.online. To wcale nie jest takie trudne. Dzięki temu wpisowi, nabędziesz wiedzę z zakresu tworzenia zbiorów APP.

Przedstawiona instrukcja zakłada że nie posiadasz plików GML dla aktów planowania i nie korzystasz z aplikacji QGIS. Dlatego zobaczysz jak dokonać utworzenia zbioru posiadając jedynie PDF dla załączników graficznych poszczególnych uchwał.

1. Skorzystaj z aplikacji do tworzenia zbiorów APP

Narzędzie do tworzenia zbiorów APP

2. Edytuj projekt zbiory APP dla MPZP lub SUIKZP

Edycja projektów geoprzestrzennych. Stwórz zbiory APP
 • Tworzymy projekt aby dodać zbiory APP (MPZP) (SUIKZP) lub edytujemy istniejący.

3. Otwieramy w pliku pdf uchwałę dla której będziemy próbowali stworzyć zbiór

 • Wyszukujemy w pliku pdf stronę na której znajduje się załącznik graficzny.
 • Zapisujemy tylko załącznik graficzny do uchwały w formacie jpg.

4. Klikamy w ikonę na prawym panelu narzędzi

Georeferencja online
 • Następnie w oknie „Georeferencji” dodajemy pobrany wcześniej plik jpg z naszym załącznikiem graficznym.

5. Tak powinien wyglądać poprawnie dodany plik jpg

PDF na wektor georeferencja. Zbiory APP z rastra

6. Zaznaczamy punkty styku planu zagospodarowania przestrzennego

Punkty styku georeferencja
 • Klikamy konkretnie przez nas wybrany punkt styku w georeferencji.
 • Powinna pojawić się cyfra z numerem 1.
 • Następnie ten sam punkt zaznaczamy od razu na mapie.
 • Również powinna pojawić się cyfra z numerem 1.
 • Jeśli zakładka georeferencji nachodzi na mapę co uniemożliwia zaznaczenie punktów styku należy ją przesunąć w dowolne miejsce.
 • Dalej postępujemy tak samo z innymi punktami.

7. Gdy zaznaczymy wszystkie punkty klikamy przycisk „Generuj”

Zamiana PDF na wektor
 • Spowoduje to pojawienie się okienka z prośbą o nadanie nazwy warstwy.
 • Gdy to zrobimy klikamy przycisk „Zatwierdź”.

8. W lewym górnym rogu zaznaczamy naszą warstwę, którą przed chwilą stworzyliśmy, tak aby zaświeciła się na pomarańczowo

Widoczność warstwy rastrowej
 • W lewym dolnym rogu we „Właściwościach warstwy” mamy zakładkę „Widoczność”.
 • Rozwijamy listę „Widoczność”.
 • Ustawiamy suwakiem przezroczystość warstwy na 50%.
 • Pozwoli to na sprawdzenie czy dodany załącznik graficzny został poprawnie zgeoreferowany.

9. Klikamy przycisk „Dodaj warstwę”

Dodawanie warstw wektorowych online do utworzenia zbiory APP
 • Dodajemy warstwę wektorową abyśmy mogli wyciąć raster do granic powstałej w ten sposób granicy wektorowej.

10. Po pojawieniu się okna nadajemy nazwę warstwy i ją dodajemy

Rodzaj warstwy raster wektor

11. Klikamy w przycisk „Edytuj warstwę”, którą przed chwilą stworzyliśmy

Edycja tabeli atrybutów online

12. Klikamy w przycisk „Edycji” na pasku po prawej stronie, a następnie wybieramy funkcję „Przeciąganie do warstw”

Rysowanie obiektów przestrzennych online

13. Po wyskoczeniu okna wybieramy warstwę do której będzie przyciągany tworzony przez nas wektor

Przyciąganie do warstwy online
 • W tym przypadku będzie to warstwa z działkami.
 • Następnie klikamy przycisk „Zapisz”.

14. Wybieramy następnie przycisk „Rysuj poligon”

Tworzenie poligonów online

15. Następnie zaznaczamy maksymalną liczbę węzłów aby georeferencja była jakościowa

Dociąganie do punktów warstw

16. Widzimy, że na dole utworzyła się tabela atrybutów

Przycinanie do maski online
 • Następnie klikamy po lewej stronie przycisk „Przycinanie do maski” i wypełniamy tj. w załączniku wyżej.

17. Tworzymy zbiór APP klikając przycisk w lewym górnym rogu

Importowanie plików GML. Narzędzie Zbiory APP
 • W „nazwie APP” wpisujemy numer naszej uchwały.

18. I w taki sposób powstał zbiór APP krajowe

Trzy obiekty przestrzenne zbiory APP

19. Wypełniamy tabele atrybutów dla 3 obiektów: akt, rysunek i dokument

Atrybuty z rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych zbiory APP

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja była dla Państwa pomocna i pozwoliła na efektywne stworzenie zbioru danych przestrzennych. W MapMaker.online zawsze staramy się dostarczać narzędzia, które ułatwiają pracę z danymi przestrzennymi, a nasza instrukcja jest tylko jednym z przykładów naszych działań na rzecz ułatwienia pracy z geoinformacją. W związku z tym zapraszamy do korzystania z naszego narzędzia oraz do śledzenia naszego bloga, gdzie publikujemy wiele cennych porad i wskazówek z dziedziny geoinformatyki.

Share the Post:

Podobne wiadomości

System Informacji Przestrzennej Rząśnia

Instrukcja SIP gminy Rząśnia

System informacji przestrzennej gminy Rząśnia System Informacji Przestrzennej (SIP) gromadzi aktualne dane przestrzenne. Aplikacja MapMaker.online umożliwia ich przeglądanie, analizowanie, wizualizację

Read More