Przepisy INSPIRE dotyczące tworzenia zbiorów APP

Przepisy INSPIRE dotyczące tworzenia zbiorów APP: Artykuł zawiera informacje na temat tworzenia zbiorów danych przestrzennych i obowiązków gminy w tym zakresie. Przedstawia wykaz przepisów prawa, które odnoszą się do tego tematu.
zbiór_APP_mapmaker.online

Aby stworzyć zbiór danych przestrzennych w prawidłowy sposób niezbędna będzie wiedza z zakresu obowiązków gminy. Dlatego też przygotowaliśmy wykaz przepisów prawa które odnoszą się pośrednio i bezpośrednio do zbiorów oraz usług sieciowych.

Wykaz przepisów:

Polska implementacja dyrektywy unijnej INSPIRE na przepisy krajowe to między innymi:

Są to najważniejsze dokumenty które pozwalają na sprawdzenie poprawności zbiorów danych przestrzennych z tematu „3.4 Planowanie Przestrzenne”. Natomiast także są główną instrukcją tworzenia zbiorów APP.

Ministerstwo przygotowało także wykaz materiałów szkoleniowych, które pozwalają lepiej zrozumieć przepisy prawa. Następnie możemy skorzystać z zakładki pytania i odpowiedzi, gdzie znajdziemy krok po kroku co należy robić aby zbiory APP zasilić w gminnie oraz dopełnić obowiązków.

Jak sprawdzić zgodność z przepisami

Aby mieć pewność o poprawności zbiorów APP warto skorzystać z poniższej instrukcji w której krok po kroku dowiesz się jak otwierać adresy usług sieciowych dla zbiorów aktów planowania przestrzennego.

Opublikuj:

Więcej postów:

Rząśnia

Znajdź Swój Okręg Wyborczy w Gminie Rząśnia

W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego Gmina Rząśnia, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, przygotowała interaktywną mapę okręgów wyborczych.

System Informacji Przestrzennej Rząśnia

Instrukcja SIP gminy Rząśnia

Instrukcja SIP gminy Rząśnia: Artykuł przedstawia System Informacji Przestrzennej (SIP) gminy Rząśnia, który gromadzi aktualne dane przestrzenne. Aplikacja MapMaker.online umożliwia ich przeglądanie, analizowanie, wizualizację i pobieranie. Czytaj więcej