Przepisy INSPIRE dotyczące tworzenia zbiorów APP

Przepisy INSPIRE dotyczące tworzenia zbiorów APP: Artykuł zawiera informacje na temat tworzenia zbiorów danych przestrzennych i obowiązków gminy w tym zakresie. Przedstawia wykaz przepisów prawa, które odnoszą się do tego tematu.

Aby stworzyć zbiór danych przestrzennych w prawidłowy sposób niezbędna będzie wiedza z zakresu obowiązków gminy. Dlatego też przygotowaliśmy wykaz przepisów prawa które odnoszą się pośrednio i bezpośrednio do zbiorów oraz usług sieciowych.

Wykaz przepisów:

Polska implementacja dyrektywy unijnej INSPIRE na przepisy krajowe to między innymi:

Są to najważniejsze dokumenty które pozwalają na sprawdzenie poprawności zbiorów danych przestrzennych z tematu „3.4 Planowanie Przestrzenne”. Natomiast także są główną instrukcją tworzenia zbiorów APP.

Ministerstwo przygotowało także wykaz materiałów szkoleniowych, które pozwalają lepiej zrozumieć przepisy prawa. Następnie możemy skorzystać z zakładki pytania i odpowiedzi, gdzie znajdziemy krok po kroku co należy robić aby zbiory APP zasilić w gminnie oraz dopełnić obowiązków.

Jak sprawdzić zgodność z przepisami

Aby mieć pewność o poprawności zbiorów APP warto skorzystać z poniższej instrukcji w której krok po kroku dowiesz się jak otwierać adresy usług sieciowych dla zbiorów aktów planowania przestrzennego.

Opublikuj:

Więcej postów:

Instrukcja Obsługi Dla Projektu CzeladźSIP

Jak skutecznie posługiwać się Systemem Informacji Przestrzennej W dobie cyfryzacji i dostępu do informacji przez Internet, wiele gmin w Polsce dostosowuje się do nowoczesnych rozwiązań,

Rząśnia

Znajdź Swój Okręg Wyborczy w Gminie Rząśnia

W dzisiejszych czasach, dostęp do informacji jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania społeczeństwa. Dlatego Gmina Rząśnia, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców, przygotowała interaktywną mapę okręgów wyborczych.