Jak otrzymać gotowy plik GML dla przystąpienia do Planu Ogólnego Gminy

 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Upewnij się, że podałeś wszystkie niezbędne informacje dotyczące pliku GML (pola z *).

 2. Prześlij zasięg w pliku GML/SHP: Aby zapewnić najwyższą dokładność i zgodność z wymaganiami, prosimy o przesłanie zasięgu w pliku GML/SHP. W przypadku pliku o wielkości powyżej 2MB prześlij plik na nasz adres email contact@mapmaker.online.

 3. Oczekuj na potwierdzenie: Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i pliku GML/SHP, nasz zespół ekspertów dokona wstępnej analizy i skontaktuje się z Tobą. Na wskazany adres email zostanie automatycznie przesłane potwierdzenie wypełnienia formularza.

 4. Generacja pliku GML: Nasi specjaliści przystąpią do pracy, wykorzystując najnowsze technologie i zasady GIS, aby wygenerować wysokiej jakości plik GML, spełniający wszystkie standardy i wymagania.

 5. Dostawa i wsparcie: Gotowy plik GML zostanie przesłany do Ciebie drogą elektroniczną w uzgodnionym terminie. Zapewniamy pełne wsparcie i konsultacje dotyczące wykorzystania pliku oraz ewentualnych modyfikacji.

Jak wypełnić formularz ?

 1. Każdy z atrybutów jest opisany w „Rozporządzeniu w sprawie Zbiorów Danych Przestrzennych – załącznik 1” oraz w „Rozporządzeniu zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego”.  Ważne jest również aby być na bieżąco ze Specyfikacją Danych Planowanie Przestrzenne 2.0
 2. Atrybut „idIIP” to zewnętrzny identyfikator obiektu przestrzennego. Zostanie uzupełniony automatycznie wg. schematu, „https://{domena}/{schemat aplikacyjny}/{typ obiektu}/{przestrzeń nazw}/{lokalny id}/[{wersja id}]„.
 3. Atrybuty „przestrzenNazw”, „lokalnyId” i „wersjaId” są obowiąkowymi elementami atrybutu „idIIP”.  W przypadku obiektu przestrzennego „DokumentFormalny” wymagane sa tylko dwa atrybuty „przestrzenNazw” i „lokalnyId”
 4. Atrybut „poczatekWersjiObiektu” jest to DataCzas w której wersja obiektu została wprowadzona do zbioru danych przestrzennych wskazująca na datę aktualizacji zbioru. Natomiast „koniecWersjiObiektu” DataCzas w której dana wersja obiektu została zastąpiona w zbiorze lub wycofana.
 5. Atrybut „tytul” to oficjalny tytuł aktu planowania przestrzennego lub jego projektu, a „tytułAlternatywny” to nieobowiązkowy atrybut dla nieoficjalnego tytułu.
 6. Atrybut „typPlanu” to formalna nazwa typu aktu korzystamy z listy kodowej 2.11 rozporządzenia.
 7. Atrybut „poziomHierarchii” odnosi się do poszczególnych typów aktów. Lista kodowa „LevelOfSpatialPlanValue”.
 8. Atrybut „obowiazujeOd” jest nieobligatoryjny. Jeżeli dokument jest na etapie przystąpienia udostępniamy tylko projekt i nie będzie on miał daty od kiedy obowiązuje. dotyczy to również atrytbutu „obowiazujeDo„.
 9. Atrybut „status” określa na jakim etapie procedury planistycznej znajduje się dany obiekt. Korzystamy z listy kodowej „ProcessStepGeneralValue” gdzie wybieramy z dostępnych opcji.
 10. Atrybut „zmiana” to liczba zmian aktu lub wydanych dla niego rozstrzygnięć lub wyroków. Nie jest obligatoryjny, ponieważ mogą nie wystąpić zmiany lub wyroki.
 11. Atrybut „modyfikacja” to informacja czy dana wersja aktu obowiązuje w części – nie obejmuje całego obszaru np. w wyniku uchylenia. Typ danej to „Logiczny” i od nas zależy jak tą informacje zapiszemy.
 12. Atrybut „mapaPodkladowa” składa się z : „data”, „referencja”, „lacze” obowiązkowo musimy wypełnić „data” – aktualności lub opracowania użytej mapy podkładowej oraz „referencja” – odniesienie do użytej mapy podkładowej czyli jej opis. Atrybut „lacze” gdzie wklejamy adres URL pod którym udostępniona jest mapa podkładowa nie jest nieobowiązkowy.
 13. Atrybut „zasiegPrzestrzenny” to atrybut który odwołuje się do wektorowego zasięgu. Dołącz plik GML z zasięgiem gminy z wykluczonymi obszarami militarnymi. Styl nadamy sami z pliku 'qml’ zgodnego ze specyfikacją. Jeżeli chcesz dodać już przygotowany projekt, pamiętaj aby skorzystać z innego formularza, ponieważ ten jest dla przystąpień czyli dla dwóch obiektów przestrzennych z mozliwych sześciu dla tworzonego aktu.
 14. Atrybut „rysunek” dodajemy jeżeli dane przestrzenne dla aktu nie są tworzone w formie wektorowej. Dla POG atrybut nie wymagany.
 15. Atrybut „dokument…Przystępujący, Uchwalający, Zmieniający, Uchylający, Unieważniający” są to odniesienia do aktów prawnych na mocy których powstaje obowiązek stosowania regulacji zawartych w akcie. Czyli dodajemy informację o dokumencie np. przystąpieniu.
 16. Proszę zwrócić uwagę, że wypełnienie informacji dla atrybutów z gwiazdką (obowiązkowe), nie oznacza, że nie trzeba wypełniać pozostałych atrybutów. Należy je wypełnić jesli informację których dotyczą istnieją w świecie rzeczywistym.

Przystąpienie do POG Obiekty=Akt+Dok

Poznaj co możemy dla Ciebie zrobić

Dziękuje twój plik jest przygotowywany

Składam zamówienie na utworzenie pliku GML.