Możliwości tworzenia

Aplikacja dzieli się na różne narzędzia i moduły. Aby sprawnie pracować w aplikacji zapoznaj się z najważniejszymi.

edycja_map_online

Narzędzia Główne

Importuj pliki i zarządzaj warstwami

Narzędzia Warstw

Przybliż do warstwy i edytuj atrybuty.

Narzędzia Edycji

Twórz obiekty, ułatwiaj prace.

Narzędzia Informacyjne

Identyfikacja, wypisy, wyrysy, konsultacje.

Narzędzia Główne

Dodaj zbiór danych - INSPIRE

Warstwa dostosowana do INSPIRE.

Importuj warstwę

Importuj pliki: GML, SHP, geoJSON, geoTIFF, WMS

Dodaj Zbiór Danych - krajowe

Warstwa dostosowana do Implementacji krajowej.

Dodaj Grupę Warstw

Dodaj folder i wybierz folder do którego dodasz.

Dodaj warstwę

Dodaj warstwę multi-poligon, multi-punk, multi-linia oraz dodaj podstawowe kolumny.

Usuń warstwę

Usuń warstwy i zachowaj w pamięci podręcznej.

Konsultacje społeczne

Utwórz konsultacje społeczne dla poszczególnych wydarzeń.

Menadżer warstw

Znajdź warstwę, sprawdź rozmiar oraz usuń wybrane wektorowe lub rastrowe.

Wypis i wyrys

Ustaw wypisy i wyrysy dla poszczególnych przeznaczeń. Generuj procentowo.

Narzędzia Warstw

Edycja atrybutów

Włącz edycję tabeli atrybutów.

Wyświetlanie warstwy

Włącz widoczność warstwy lub wyłącz.

Powiększ do warstwy

Przybliż do wybranej warstwy.

Wsparcie techniczne

Możesz liczyć na wsparcie na każdym etapie prac. Zawsze z miłą chęcią staramy się pomóc i rozwiązać wszelkie wątpliwości ponieważ dane przestrzenne to nasza pasja.

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

AktPlanowaniaPrzestrzennego

DokumentFormalny