"MPZP" "SUIKZP" "POG"

Kompleksowa obsługa zbiorów APP dla Gmin i Miast

Zleć obsługę zbiorów aPP naszej firmie a my stworzymy, Udostępnimy i będziemy je aktualizowali

Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania cyfrowymi zbiorami danych przestrzennych dla gmin. Specjalizujemy się w umożliwianiu gminom publikowania, przeglądania i edytowania map oraz danych przestrzennych za pośrednictwem zaawansowanych usług sieciowych. Nasze systemy pozwalają na łatwe nanoszenie i integrację różnych warstw informacji, co znacznie ułatwia zarządzanie przestrzenią miejską i planowanie rozwoju. Wspieramy gminy w procesie cyfryzacji, oferując narzędzia nie tylko do efektywnego zbierania i prezentowania danych, ale także do ich analizy i wykorzystania w strategicznym planowaniu. Dzięki naszym rozwiązaniom, gminy mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, efektywnie reagować na potrzeby mieszkańców oraz rozwijać infrastrukturę miejską, co przekłada się na poprawę jakości życia w lokalnych społecznościach.

„MPZP”

Co potrzebujemy aby stworzyć zbiór "MPZP"

Abyśmy mogli stworzyć zbiór MPZP będziemy potrzebowali danych od gminy. 

Co powinieneś wiedzieć rozpoczynając tworzenie zbiorów app

Przepisy regulujące

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymm

Część ustawy w rozdziale 5a mówi o zbiorach danych przestrzennych.

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej

Szczegółowo opisuje jak udostępniać dane przestrzenne za pomocą usług sieciowych..

Rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych

Znajdziemy tutaj jak konstruować warstwy dla uchwał dot. planów/studium oraz jakie informacje zapisywać w tabeli atrybutów.

Rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych

Rozporządzenie które jest formularzem zgłoszeniowym o aktualizację adresów usług sieciowych w ewidencji na Geoportalu.

Plik GML Co to jest?

Plik GML to plik XML tylko z rozszerzeniem geograficznym. Jego zaletą jest interoperacyjność oraz brak możliwości edycji zapisów wstecznych co czyni go formatem dokumentu (tabliczki znamionowej). Co zawiera plik GML? Znajdziemy w nim 3 warstwy z Rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych. A w każdej z warstw tabelę atrybutów z kolumnami w przypadku publikacji zbiorów tabela zawiera informacje szczegółowo określone w powyższym rozporządzeniu. Aby łatwiej zrozumieć rozporządzenie poniże przedstawiam rozpisaną strukturę Atrybutów (Nazw Kolumn) aby można było łatwo śledzić dane.

Jak wygląda plik GML?

Jest to zapis programistyczny w języku XML z geograficznym odzwierciedleniem i tak wygląda jeżeli otworzymy za pomocą notatnika. Plik ten ma właściwość że może być otwierany również za pomocą narzędzi geograficznych takich jak QGIS czy internetowy program MapMaker.online gdzie wygląda bardziej przystępnie dla ludzkiego oka.

Lista Atrybutów Dla Poszczególnych Warstw z Rozporządzenia 2023

AktPlanowania Przestrzennego

 1. idIIP 1
 2. poczatekWersjiObiektu 1
 3. koniecWersjiObiektu 0-1
 4. tytul 1
 5. tytulAlternatywny 0
 6. typPlanu 1
 7. poziomHierarchii 1
 8.  obowiązujeOd 0-1
 9. obowiązujeDo 0-1
 10. status 1
 11. zmiana 0-1
 12. modyfikacja 0-1
 13. mapaPodkładowa +dla gmin
 14. zasiegPrzestrzenny 1
Role asocjacyjne
 1. rysunek 0
 2. dokumentPrzystepujacy 0
 3. dokumentUchwalajacy  0-1
 4. dokumentZmieniajacy 0
 5. dokumentUchylajacy 0
 6. dokumentUniewazniajacy 0
 7. dokument 0
 8. wydzielenie 0
 9. regulacja 0

Dokument Formalny

 1. idIIP 1
 2. tytul 1
 3. nazwaSkrocona 0-1
 4. numerIdentyfikacyjny 0-1
 5. data 1
 6. dataWejsciaWZycie 0-1
 7. dataUchylenia 0-1
 8. organUstanawiajacy 0-1
 9. szczegoloweOdniesienie 0-1
 10. dziennikUrzedowy 0-1
 11. lacze 0
Role asocjacyjne
 1. uchwala 0
 2. przystapienie 0
 3. zmienia 0
 4. uchyla 0
 5. uniewaznia 0

Rysunek Aktu Planowania Przestrzennego

 1. idIIP 1
 2. poczatekWersjiObiektu 1
 3. koniecWersjiObiektu 0-1
 4. tytul 1
 5. lacze 1
 6. legenda 0-1
 7. ukladOdniesieniaPrzestrzennego 1
 8. opis 0-1
 9. rozdzielczoscPrzestrzenna 1
 10. obowiazujeOd 0-1
 11. obowiazujeDo 0-1
Role asocjacyjne
 1. plan 1

Przykład tabeli atrybutów dla aktu

Od strona 3 do 8 rozporządzenia

Ograniczenia dla Aktu

 1. DokumentPrzystepujacyLubUchwalajacy – Należy podać co najmniej dokument w sprawie przystąpienia do sporządzenia
  aktu planowania przestrzennego lub dokument uchwalający akt planowania
  przestrzennego.
 2. DokumentUchwalajacy – Należy podać dokument uchwalający akt planowania przestrzennego, jeżeli
  status aktu planowania przestrzennego jest równy wyrażeniu „prawnie wiążący
  lub realizowany” lub „nieaktualny”.
 3. koniecWersjiObiektu – Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu jest późniejsza
  niż wartość atrybutu poczatekWersjiObiektu.
 4.  mapaPodkładowa – Informacje o mapie podkładowej są obligatoryjne dla aktów planowania
  przestrzennego poziomu lokalnego lub sublokalnego, dla których
  wyspecyfikowano cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania
  przestrzennego z nadaną georeferencją.
 5.  obiektWersjonowany – Instancje typu obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego są wersjonowane.
 6. modyfikacjaPOG – Atrybut modyfikacja ma zastosowanie tylko dla aktu planowania
  przestrzennego reprezentującego plan ogólny gminy.
 7. rysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego – Jeżeli akt planowania przestrzennego jest prawnie wiążący i nie jest planem ogólnym gminy, to informacja o jego rysunku jest wyspecyfikowana.
OD STRONA 11 DO 13 ROZPORZĄDZENIA

Ograniczenia dla Dokumentu

 1. skutekPrawny – Jeżeli dokument formalny wywołuje skutki prawne (np. uchwalenie, uchylenie,
  zmianę, nieważność) wobec aktu planowania przestrzennego, to odniesienie do 
  tego aktu jest wyspecyfikowane.
 2. obiektWersjonowany – Instancje typu obiektu DokumentFormalny nie są wersjonowane
OD STRONA 8 DO 10 ROZPORZĄDZENIA

Ograniczenia dla Rysunku

 1. obiektWersjonowany – Instancje typu obiektu RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego są wersjonowane.

Skąd biorą się pliki GML?

Pliki GML można napisać ręcznie jednakże nie jest to takie proste, dlatego też powstały różne narzędzia do tworzenia takich plików.

Obecnie korzystamy z wtyczki która została zaproponowana przez organ wiodący jednakże tworzy ona dane niezgodne z rozporządzeniem co jest dziwne 🙂

Jak podaje producent wtyczki jest to narzędzie wspierające twórców. Jednakże nie wydaje ona nazw kolumn zgodnych z Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia zbiorów. Są one zgodne na etapie przekazania do wojewody ale nie na cele udostępniania ich za pomocą usług sieciowych. Dlatego też w celu udostępnienia danych musimy przerobić dane w taki sposób aby były zgodne z Rozporządzeniem w sprawie zbiorów. (Na chwilę obecną stosowana przez większość samorządów do publikacji 🙁 )

Wtyczka APP to pakiet narzędzi wspierający samorządy oraz twórców dokumentów planistycznych w cyfryzacji aktów planowania przestrzennego. Narzędzia ułatwią zarówno tworzenie cyfrowych danych planistycznych oraz metadanych iip, jak również ich weryfikację, z zapewnieniem zgodności z przepisami obowiązującymi od 31 października 2020 r. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego).

W następnej kolejności pod plikami GML podpisujemy się w zależności od przypadku

Przepisy mówią aby pliki GML były dostępne za pomocą usług sieciowych. Dobrą praktyką jest również umieszczenie go na BIP jednakże w celu interoperacyjności powinien on być w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami dostępny za pomocą usług sieciowych. Tutaj podaję plik który można pobrać bezpośrednio z chmury „Dropbox”.

Jeżeli pobrałeś plik GML możesz przejść do weryfikacji jego podpisu za pomocą ogólno dostępnego narzędzia „Weryfikacjapodpisu.pl” Dzięki temu dowiesz się przez kogo plik został podpisany oraz kiedy i jakim sposobem.

Po zweryfikowaniu pliku GML w następnej kolejności warto sprawdzić swoje dane przed ich publikacją za pomocą walidatora, jednakże nie powinien on być pewnym sposobem sprawdzenia pliku GML który otrzymujemy od projektanta ponieważ jest to tylko weryfikacja podpisu. Więcej na ten temat możesz poczytać w niezależnym artykule.

Podpisane pliki GML dostępne za pomocą usług sieciowych (więcej o usługach sieciowych w dalszej części artykułu). Na przedstawionej grafice prezentuję jak wyglądają adresy usług sieciowych dla 3. zbiorów prowadzonych przez gminę (MPZP, SUIKZP, EMUIA). Za ich pomocą powinniśmy dotrzeć do podpisanych i walidowalnych plików GML dla gminy Uniejów.

W celu weryfikacji plików GML dla planów skorzystamy z usługi WMS dla zbioru „MPZP” : https://geomapmaker.online/geoserver/UniejowMwMpzp/wms

(Link to adres usługi sieciowej KOPIUJEMY nie klikamy !!!!)

Mapy_WMS_WFS_CSW_usługi_sieciowe

Co zrobić jak mamy już skopiowany adres usługi sieciowej? Musimy skorzystać z narzędzia które uruchamia takie usługi: QGIS, ArcMapa to programy desktopowe czyli jest konieczna ich instalacja na naszym komputerze, możemy również otworzyć takie adresy usług bez konieczności pobierania programu na nasz komputer np. dzięki aplikacji internetowej stworzonej do badania zgodności standardów usług sieciowych z dyrektywą INSPIRE oraz wyszukiwarką CSW. Aby z niej skorzystać i uruchomić usługi sieciowe dla gminy Uniejów na mapie GiośGeonetwork. Musimy wejść w ten link i dodać skopiowany adres usługi tak jak na powyższym zdjęciu.

Po naciśnięciu na czerwony obiekt otwiera nam się tabela atrybutów w której powinniśmy znaleźć możliwość pobrania pliku GML. Kolumna z takim linkiem zazwyczaj znajduje się na końcu tabeli.

I na końcu tabeli widzimy kolumnę (atrybut) „podpisany_i_walidowalny_GML” gdzie znajdziemy link z którego taki plik GML możemy pobrać.

GML APP

Następnie przekazujemy pliki GML do udostępniania.

Możemy tego dokonać sami jeżeli mamy już pik GML bądź utworzyć nowy za pomocą aplikacji MapMaker.online. Jeżeli posiadamy plik to dodajemy go za pomocą funkcji prawo krajowe lub tworzymy nowy. 

Aby przygotować miejsce w celu stworzenia zbioru APP  tworzymy foldery zgodnie z rozporządzeniem. Czyli najpierw tworzymy folder „Dane Przestrzenne” i wewnątrz niego foldery: „Prawnie wiążące lub realizowane”, „W opracowaniu”, „Nieaktualny”, „W trakcie przyjmowania” Ostatnim folderem osobnym jest zbiór APP z datą jego aktualizacji gdzie dodajemy pojedynczy plik GML dla aktów obowiązujących.

Dodatkowym aspektem jest dodanie warstwy z działkami aby można było przeszukiwać obszary objęte aktami za pomocą wyszukiwarki podziałkach oraz możemy dodać do map podkładowych aktualne działki za pomocą WMS ze starostwa dzięki czemu będzie możliwość przeglądania zawsze aktualnych działek na żywo.

WAŻNE ABY DBAĆ O AKTUALNOŚĆ ZBIORÓW APP PONIEWAŻ KORZYSTA Z NICH WIELE LUDZI BEZ NASZEJ WIEDZY!!!

MPZP zbiór

Usługi Sieciowe

Technologia otwartych danych i możliwości odbierania ich na żywo z każdego miejsca na świecie

Usługi sieciowe to ważny element zmieniającego się świata. Służą one przesyłaniu danych na żywo z serwerów bez konieczności pobierania i wgrywania plików jak i ich przesyłania. Jeżeli usługi sieciowe dla danego projektu są uruchomione wystarczy że odbiorca posiada (link) adres usługi sieciowej do serwera na z którego dane są dostarczane bezpośrednio do aplikacji mapowych na których są one wykorzystywane przez odbiorców.