MapMaker.online

Zrealizowane projekty poznaj możliwości

Spróbuj stworzyć własny!

Systemy Informacji Przestrzennej

SIP Sulmierzyce

Sulmierzyce

Sulmierzyce, miasto w województwie wielkopolskim, mają swoje korzenie w grodzie istniejącym prawdopodobnie już przed XIII wiekiem. Ciekawostką historyczną jest fakt, że nazwa miasta pochodzi od staropolskiego imienia Sulimir, a prawo miejskie zostało nadane przez Kazimierza Jagiellończyka w 1457 roku, za sprawą starosty odolanowskiego Mikołaja Gruszczyńskiego. Sulmierzyce zostały zlokalizowane na prawie magdeburskim, co miało wpływ na ich rozwój w kolejnych wiekach.

Ogrodzieniec

Ogrodzieniec, miasto w województwie śląskim, słynie ze swojej malowniczej lokalizacji na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej oraz z historycznego zamku, będącego jednym z największych i najpiękniejszych zamków na tzw. Szlaku Orlich Gniazd. Ciekawostką historyczną jest fakt, że zamek w Ogrodzieńcu pochodzi z XIV wieku i był własnością kilku znanych rodów szlacheckich, w tym Włodków Sulimczyków i Warszyckich, a jego rozbudowa trwała przez wiele stuleci, co sprawia, że obecnie prezentuje różnorodne style architektoniczne.

Parzęczew

Parzęczew, miasto w województwie łódzkim, położone nad rzeką Bzurą, posiada bogate dziedzictwo historyczne, sięgające średniowiecza. Parzęczew otrzymał prawa miejskie 7 kwietnia 1421 r. z rąk króla Władysława II Jagiełło, wcześniej niż sąsiadujące z nim miasta tj. Ozorków, Zgierz czy Łódź, a utracił go na skutek reformy carskiej z 1869-1870 przeprowadzonej bez konsultacji z jego mieszkańcami.

Ozorków

Ozorków, miasto w województwie łódzkim, słynie z przemysłu włókienniczego, który rozkwitał tutaj w XIX i XX wieku. Ciekawostką historyczną jest fakt, że rozwój Ozorkowa był związany z inwestycjami Ignacego Starzyńskiego oraz braci Schlöesserów, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnych przędzalni wełny i bawełny, tworząc podwaliny pod rozwój przemysłu sukienniczego w regionie.

Pilica

Pilica, miasto w województwie łódzkim, położone nad rzeką o tej samej nazwie, posiada bogatą historię, sięgającą średniowiecza. Ciekawostką historyczną jest fakt, że w XIV wieku Pilica otrzymała prawa miejskie z rąk króla Kazimierza Wielkiego, a przez długi czas miejscowość była ważnym ośrodkiem handlowym oraz rzemieślniczym, dzięki korzystnemu położeniu nad rzeką Pilicą.

SIP Zgierz

Zgierz

Zgierz, miasto w centralnej Polsce, z bogatą historią przemysłu tekstylnego, wprowadził system informacji przestrzennej (GIS) w latach 90. XX wieku, podążając za innymi miastami w kraju. Ciekawostką historyczną jest fakt, że Zgierz był siedzibą największej osady tkackiej w Królestwie Polskim, co miało istotny wpływ na rozwój przemysłu tekstylnego w regionie.

SIP Czeladź

Czeladź

Czeladź, gmina miejska w województwie śląskim, słynie z bogatej historii związanej z górnictwem węgla kamiennego oraz przemysłem metalurgicznym. Ciekawostką historyczną jest fakt, że w Czeladzi znajduje się zabytkowy Park Miejski założony w XIX wieku, będący jednym z najstarszych parków na Górnym Śląsku, który do dziś stanowi ważne miejsce rekreacji dla mieszkańców.

Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki, miasto w województwie łódzkim, położone na terenie aglomeracji łódzkiej, posiada bogate dziedzictwo historyczne, którego korzenie sięgają XIX wieku. Ciekawostką z przeszłości jest fakt, że nazwa miasta została nadana na cześć Konstantego, syna ówczesnego wojewody łódzkiego - Rajmunda Rembielińskiego, który odegrał kluczową rolę w rozwoju przemysłu tekstylnego na tym obszarze.