6. Prywatny Folwark G艂贸wnego Geodety Kraju

G艂贸wny Geodeta Kraju jest centralnym organem administracji rz膮dowej w zakresie s艂u偶by geodezyjnej i kartograficznej, wykonuj膮cym zadania przy pomocy G艂贸wnego Urz臋du Geodezji i Kartografii (GUGiK). Do zada艅 G艂贸wnego Geodety Kraju w zakresie IIP, nale偶y utrzymywanie Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jako centralnego punkt dost臋pu do us艂ug: wyszukiwania, przegl膮dania, pobierania i przekszta艂cania zgodnie z INSPIRE. Obywatel w kontakcie […]

Harmonization and interoperability according to INSPIRE.

Dyrektywa INSPIRE

The European Union countries are facing challenges resulting from the implementation of the INSPIRE Directive. Preparation by administrative units for the planned changes, which will unify the standards in the field of spatial planning, will require the complexity of work on every level, which will be difficult for all entities. As MapMaker.online, we have created […]