Gospodarstwo prywatne G艂贸wnego Geodety Kraju

G艂贸wny Geodeta Kraju jest centralnym organem administracji rz膮dowej w zakresie s艂u偶by geodezyjnej i kartograficznej, wykonuj膮cym zadania przy pomocy G艂贸wnego Urz臋du Geodezji i Kartografii (GUGiK). Do zada艅 G艂贸wnego Geodety Kraju w zakresie IIP, nale偶y utrzymywanie Geoportalu Infrastruktury Informacji Przestrzennej, jako centralnego punkt dost臋pu do us艂ug: wyszukiwania, przegl膮dania, pobierania i przekszta艂cania zgodnie z INSPIRE. Obywatel w kontakcie […]