Wymagania techniczne

Lista wymagań, które należy spełnić, aby MapMaker.online działał poprawnie

Wymagania techniczne

Jako MapMaker.online jako aplikacja webowa wymaga stałego dostępu do internetu

Oto minimalne i zalecane parametry rzeczy, które wpłyną na Twoje doświadczenie z narzędziem online GIS.

Minimalny

Zalecana

Prędkość pobierania z Internetu

50Mb/s

100Mb/s

Szybkość przesyłania danych do Internetu

50Mb/s

100Mb/s

Miejsca na dysku

-

-

Wersja wyszukiwarki

-

-