5. Usługi sieciowe – Jak rozumieć i realizować zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia EMUiA.

Share This Post

JAs zespół urbanistów z kilku pracowni (MapMaker.online sp. z oo, GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr Anna Woźnicka z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze gmin w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju, obserwujemy i analizujemy stan zagospodarowania przestrzennego w Polsce w ostatnich latach oraz dostrzegamy trudności, z jakimi borykają się m.in. gminy, urbaniści i mieszkańcy w związku ze zmianami prawa dotyczącymi dokumentów planistycznych i punktów adresowych.

Przepis najtrudniejszy do interpretacji – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozdział 5a, art. 67c pkt 3, który brzmi: „Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane przestrzenne utworzone na potrzeby czynności, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 sek. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. „

Usługami, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej są:
-usługa wyszukiwania

Usługa przeglądania

-usługa pobierania

Należy dokonać rozróżnienia między terminami „dostęp do usługi”, „świadczenie usługi” i „korzystanie z usługi”.
Na przykład fryzjer świadczy usługę, do której można uzyskać dostęp i z której można korzystać.

Dostęp do salonu fryzjerskiego można uzyskać m.in. poprzez katalog firm, książkę telefoniczną itp., natomiast dostęp do usług sieciowych można uzyskać z Rejestru zbiorów i usług danych przestrzennych (Rejestr) zgodnie z rozporządzeniem.
Salon fryzjerski świadczy usługi strzyżenia włosów, natomiast usługi sieciowe polegają na udostępnianiu wyszukiwania, przeglądania i pobierania zbiorów danych przestrzennych.
Z salonu fryzjerskiego można korzystać w fabryce lub poza nią, natomiast korzystanie z usług sieciowych odbywa się wyłącznie poprzez dedykowane programy, takie jak QGIS, ArcMap czy Geonetwork

Co to oznacza dla administracji publicznej?

Świadczenie usług leży w gestii organu administracji prowadzącego zbiórkę i jest określone przez przywołaną na wstępie ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do świadczonych usług organ administracji publicznej zapewnia do Rejestru w formie zgłoszenia do GUGiK.
Świadczenie i dostarczanie usług jest takie samo dla wszystkich usług, ale korzystanie zależy od rodzaju usługi.

Przykłady korzystania z usług:

CSW – Usługa wyszukiwania
Uzyskanie dostępu do linku CSW niewiele nam daje, ponieważ mogą z niego korzystać jedynie dedykowane programy, czyli wyszukiwać i wyświetlać użytkownikowi wyniki w postaci treści metadanych (Metadanym poświęcony zostanie osobny artykuł). Przykładami takich interfejsów są: wyszukiwarka metadanych na stronie Geportal.gov.pl, wyszukiwarka GIOŚ Geonetwork, wyszukiwarka MapMaker.online Geonetwork.

Jak zweryfikować poprawność korzystania z usługi CSW: https://youtu.be/KP4Wm6tucHA

WMS – usługa przeglądania

Skorzystanie z linku, który otrzymujemy z Rejestru wiąże się z pobraniem zbioru danych z serwera organu administracyjnego, co umożliwia nam obejrzenie go w postaci rastrowej oraz odczytanie zawartości tablicy atrybutów.
Przykładowe interfejsy umożliwiające korzystanie z usługi WMS to: QGIS, ArcGIS, MapMaker.online, GIOŚ Geonetwork, Geoportal.gov.pl

Jak zweryfikować poprawność korzystania z usługi WMS: https://youtu.be/G9B72pVEs-U

WFS — usługa pobierania

Skorzystanie z linku, który otrzymujemy z Rejestru polega na załadowaniu zbioru danych z serwera organu administracji, co umożliwia nam pobranie go w postaci wektorowej oraz odczytanie zawartości tabeli atrybutów.
Przykładowe interfejsy umożliwiające korzystanie z usługi WMS to: QGIS, ArcGIS, MapMaker.online Geonetwork, GIOŚ Geonetwork,

Jak sprawdzić, czy prawidłowo korzystasz z usługi WFS: https://youtu.be/0PVCJhVy8p8

MapMaker.online

Dowiedź się więcej

Seven Easy Techniques To Change The Relationship

Entrepreneurs, creators and innovators of most sorts demand that simplest tips in many cases are the most powerful. Undoubtedly this principle pertains to love and

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch