Witaj na stronie MapMaker.online!

Znajdziesz tutaj najważniejsze wiadomości dla urzędów, szkolenia i wiele więcej.T

Zaufali nam:

Wszystkie Twoje potrzeby - jedna aplikacja

Kompleksowe wypełnienie przepisów

Nasze systemy są dostosowane do wymogów prawnych:

  • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 67a – 67c),
  • Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

Utworzenie i publikacja EMUiA oraz SIP

Stworzymy dla Twojej gminy/miasta geoportal zawierający Ewidencję Miejscowości, Ulic i Adresów oraz geoportal Systemu Informacji Przestrzennej.

Przygotowanie załącznika GML dla przystąpienia

W ramach abonamentu sporządzimy załącznik GML dla przystąpienia.

Wypis z MPZP i SUiKZP

Skonfigurujemy dla Ciebie wypis, który może być łatwo wygenerowany i pobrany przez urzędnika lub petenta.

Świadczenie usług sieciowych (WMS, WFS, CSW)

Nasze rozwiązanie pozwala Państwu świadczyć wymagane przez przepisy usługi sieciowe WMS, WFS i CSW dla wszystkich danych przestrzennych.

Narzędzie GISowe online

Aplikacja pozwala na proste samodzielne tworzenie, edycję, przechowywanie  i publikowanie danych przestrzennych – bez instalacji oprogramowania.

Indywidualne podejście do obsługi

Twoja gmina lub miasto otrzyma dedykowanego opiekuna (specjalistę GIS), który będzie ciągle dostępny w celu pomocy Państwu w kwestiach geoinformacyjnych. Ponad to oferujemy indywidualne szkolenia dla miast i gmin.

Główne funkcjonalności MapMaker.online