Szkolenie:

Zmiana przepisu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w zakresie zbiorów danych przestrzennych, obowiązująca od 31.10.2020r.

Zapisz się na szkolenie

  Numer telefonu ułatwi naszemu ekspertowi kontakt z Tobą

  Formularz do zapisu na szkolenie w formie pliku

  Zanim pobierzesz!

  Formularz znajdujący się na stronie powyżej jest w zupełności wystarczający do zapisania się na szkolenie.
  Jeśli jednak potrzebujesz formularza w formie pliku jest on dostępny do pobrania za pomocą przycisku poniżej.
  Wypełniony formularz prosimy przesłać na email:
  j.kosowski.biurogard@gmail.com

  Informacje:

  • Grupa docelowa usługi: 

   Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, osobach zajmujących się opracowywaniem dokumentów planistycznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z myślą o osobach i firmach zajmujących się publikowaniem danych przestrzennych z tematu zagospodarowanie przestrzenne.

  • Liczba godzin usługi:

   8 godzin

  • Szkolenie odbędzie się online

  • Opłaty będą rozliczane za pomocą faktur po odbyciu się szkolenia

  Cena:

  300,00 zł netto za osobę
  369,00 zł brutto za osobę
  37,50 zł netto za osobogodzinę
  46,13 zł brutto za osobogodzinę

  W przypadku skorzystania ze środków publicznych cena wynosi 300,00 zł za osobę.
  (art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT)

  Cel edukacyjny
  1. Umiejętność stosowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy Prawo geodezyjne I kartograficzne.
  2. Umiejętność tworzenia, edycji i publikacji oraz weryfikacji danych przestrzennych w procedurze sporządzania aktów planowania przestrzennego.
  3. Omówienie stanowiska wojewody śląska oraz wojewody małopolski w kontekście zmiany przepisów. Analiza odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na pytania związane ze zbiorami danych APP.
  Efekty uczenia się

  Wiedza:

  - uczestnik posiada wiedzę na temat zmian w ustawie o planowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zbiorów danych przestrzennych.

  Umiejętności:

  - dzięki praktycznym szkoleniom, uczestnik posiada umiejętność tworzenia, edytowania i publikowania danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi GIS;

  - uczestnik posiada umiejętność weryfikacji poprawności dokumentów planistycznych opracowywanych przez wykonawców zewnętrznych.

  Kształtowanie postawy:

  - uczestnik zauważa pozytywne aspekty zmian przepisów w zakresie powszechnego udostępniania danych dotyczących planowania przestrzennego, zwiększającego partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego.

  Plan szkolenia:

  08:00 - 09:15 - część teoretyczna: zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zbiorów danych przestrzennych - obowiązujące od 31.10.2020 r., wprowadzone ustawą o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wynikające z nich obowiązki dla jst

  09:15 - 09:30 - przerwa

  09:30 - 11:00 - część praktyczna: tworzenie, edycja i publikacja zbiorów danych przestrzennych dla nowotworzonych aktów planowania przestrzennego, w tym na etapie ich sporządzania, z zastosowaniem mapmaker.online

  11:00 - 11:15 - przerwa

  11:15 - 12:00 - część praktyczna: tworzenie, edycja i publikacja zbiorów danych przestrzennych dla obowiązujących aktów planowania przestrzennego z zastosowaniem mapmaker.online

  12:00 - 12:15 - część praktyczna: konsultacje społeczne online w zakresie planowania przestrzennego z zastosowaniem mapmaker.online

  12:15 - 13:00 - przerwa

  13:00 - 14:30 - część praktyczna: cyfryzacja aktów planowania przestrzennego z zastosowaniem Wtyczki APP do programu QGIS (udostępnionej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii)

  14:30 - 14:45 - przerwa

  14:45 - 15:30 - część praktyczna: cyfryzacja aktów planowania przestrzennego z zastosowaniem Wtyczki APP do programu QGIS - cd.

  15:30 - 16:00 - pytania i odpowiedzi

  Zajęcia poprowadzą:

  ikona osoby

  Anna Woźnicka

  Dwudziestokilku letnie doświadczenie pracy w zawodzie urbanisty;
  Sporządzenie samodzielnie lub z zespołem Pracowni GARD ponad stu projektów MPZP i SUiKZP;
  Ekspert ds. planowania przestrzennego i narzędzi GIS w projekcie dot. pogłębionych konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym
  (w ramach POWER 2.19);
  Przeprowadzenie kilkunastu szkoleń dla pracowników gmin z zakresu: dyrektywy Inspire, problematyki GIS w planowaniu przestrzennym, pogłębionych konsultacji społecznych

  ikona osoby

  Tomasz Mikołajczyk

  Specjalista ds. technologii GIS;
  Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki GIS.

  ikona osoby

  Karolina Merk

  Asystent projektanta urbanisty;
  Specjalista ds. technologii GIS;
  Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki GIS.

  ikona osoby

  Jakub Kosowski

  Specjalista ds. technologii GIS;
  Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki GIS.

  Kontakt:

  ikona osoby

  Krzysztof Formela

  email: biurogard@gmail.com
  tel: (+48) 508 655 541