SIP a Ewidencja Zbiorów i Usług Sieciowych

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Poprawne udostępnianie danych przestrzennych – rola firm takich jak Mapmaker.online

Jako społeczeństwo, korzystamy z danych przestrzennych na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Informacje geograficzne służą nam do planowania tras, znajdowania miejsc docelowych i monitorowania zmian w środowisku. Jednak, aby te dane były rzetelne i użyteczne, muszą być one poprawnie publikowane i kontrolowane przez odpowiednie organy.

Niestety, w ostatnim czasie zauważono, że w wielu przypadkach urzędnicy nie sprawdzają poprawności danych publikowanych przez dostawców usług publikacji danych przestrzennych zgodnie z udostępnioną i obowiązującą specyfikacją danych przestrzennych. W rezultacie, dane te są niepoprawne lub niekompletne, co może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jednym z największych problemów jest sytuacja, w której gminy uznają autorytet dostawcy usług zamiast powołać się na przepisy prawa. W takim przypadku, dostawca usług może publikować dane, które nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Firmy takie jak Mapmaker.online oferują rozwiązanie tego problemu poprzez swoje usługi. Mapmaker.online zajmuje się specyficznym działem publikacji danych przestrzennych za pomocą usług sieciowych i ma na celu poprawę stanu publikowanych danych, tak aby dostęp do nich stał się zgodny z przepisami prawa, zabezpieczał urzędy przed ponoszeniem konsekwencji prawnych oraz ułatwienie działania w nowo powstałym środowisku danych przestrzennych.

Dzięki temu, że gminy mają pełen wgląd i możliwość samodzielnej aktualizacji i udostępniania danych w dedykowanej aplikacji, zawsze mają pewność poprawności danych. Taki proces kontroli pozwala na automatyczną kontrolę poprawności danych przed ich publikacją, co zapewnia, że dostęp do tych danych jest zgodny z przepisami prawa i chroni urzędy przed ponoszeniem konsekwencji prawnych.

Co więcej, firma Mapmaker.online oferuje swoje usługi również inwestorom, którzy potrzebują rzetelnych danych przestrzennych do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Dzięki takiej kontroli, inwestorzy mogą mieć pewność, że bazują na rzetelnych informacjach, co pozwala im na lepsze planowanie i podejmowanie decyzji.

Czy dane mogą być udostępniane na stronie SIP?

Firma Mapmaker.online jest świadoma, że Systemy Informacji Przestrzennej nie spełniają na obecną chwilę żadnych wymogów prawnych. A co w przypadku firm tworzących systemy informacji przestrzennych jest mylnie rozumiane, do takiego stopnia że zatwierdzają urzędników w takim przekonaniu i narażają na konsekwencje prawne nie tylko urzędy, które pod wpływem autorytetu podejmują decyzję ale także społeczeństwo na ponoszenie niepotrzebnych kosztów przez jednostki samorządów terytorialnych na nieprawidłowe udostępnianie.

Według stanowiska urzędu gminy, dostęp do danych przestrzennych jest zapewniany poprzez System Informacji Przestrzennej (SIP). Niestety, brak jest przepisów, które regulują takie działanie. Zgodnie z obowiązującym prawem, gminy są zobowiązane do udostępniania danych przestrzennych zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Co jeżeli nic nie zrobimy?

Niestety, w obecnej sytuacji, jako kraj możemy ponieść konsekwencje względem Unii Europejskiej jeśli nie będziemy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących publikacji danych przestrzennych. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten problem i zapobiec sytuacjom, w których urzędy gmin będą musiały ponosić odpowiedzialność za mylne rozumienie przepisów prawa przez dostawców usług danych przestrzennych.

Firma Mapmaker.online oferuje swoje usługi, aby pomóc urzędom i inwestorom w poprawie stanu publikowanych danych przestrzennych. Oraz naświetlić problem łamania przepisów prawa przez organy publiczne tym samym ograniczając dostęp do informacji publicznej.

Informacje na stronę internetową:

  1. Co gminy robią źle w publikacji danych przestrzennych
    1. Mylnie rozumieją przepisy prawa
    2. Nie sprawdzają poprawności względem specyfikacji danych przestrzennych
    3. Tworzą systemy nie będące odzwierciedleniem przepisów

Jako firma, chcemy podkreślić, że nieprawidłowe udostępnianie danych przestrzennych może skutkować odpowiedzialnością prawną zarówno dla gminy, jak i dla podmiotów korzystających z tych danych. Dlatego też zachęcamy gminy do przestrzegania przepisów prawa i zapewnienia poprawnego dostępu do danych przestrzennych.

Jako Mapmaker.online, zawsze staramy się dostarczać naszym klientom najnowsze i najdokładniejsze dane przestrzenne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jesteśmy również gotowi pomóc gminom w przestrzeganiu przepisów dotyczących udostępniania danych przestrzennych i zapewnieniu ich poprawnego dostępu.”

Dowiedź się więcej

Article

SIP a Ewidencja Zbiorów i Usług Sieciowych

Poprawne udostępnianie danych przestrzennych – rola firm takich jak Mapmaker.online Jako społeczeństwo, korzystamy z danych przestrzennych na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy.

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch