Usługi sieciowe – Jak rozumieć i wdrażać zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia EMUiA.

Usługi sieciowe CSW WMS WFS

Podziel się tym postem

JA jako zespół urbanistów z kilku pracowni (MapMaker.online sp. z oo, GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr Anna Woźnicka z kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze gmin w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju, obserwujemy i analizujemy stan zagospodarowania przestrzennego w Polsce w ostatnich latach i dostrzegamy trudności, z jakimi borykają się m.in. gminy, urbaniści i mieszkańcy w związku ze zmianami w prawie dotyczącym dokumentów planistycznych i punktów adresowych.

Najtrudniejszy do interpretacji przepis – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozdział 5a, art. 67c pkt 3, który stanowi: „Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępnia nieodpłatnie dane przestrzenne utworzone dla czynności, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 sek. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. “

Usługami o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej są:
-usługa wyszukiwania

-usługa przeglądania

-usługa pobierania

Należy rozróżniać pojęcia ,,dostęp do usługi”, ,,świadczenie usługi” i ,,korzystanie z usługi”.
Na przykład fryzjer zapewnia usługę, do której można uzyskać dostęp i z której można korzystać.

Dostęp do salonu fryzjerskiego można uzyskać m.in. poprzez katalog firm, książkę telefoniczną itp., natomiast dostęp do usług sieciowych można uzyskać z Rejestru zbiorów i usług danych przestrzennych (Rejestr) zgodnie z rozporządzeniem.
Salon fryzjerski świadczy usługi polegające na strzyżeniu włosów, natomiast usługi sieciowe polegają na udostępnianiu wyszukiwania, przeglądania i pobierania zbiorów danych przestrzennych.
Z salonu fryzjerskiego można korzystać w fabryce lub poza nią, natomiast korzystanie z usług sieciowych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanych programów, takich jak QGIS, ArcMap czy Geonetwork

Co to oznacza dla organów administracji publicznej?

Świadczenie usług należy do organu administracji odpowiedzialnego za zbiórkę i określa wspomniana na wstępie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dostęp do świadczonych usług organ administracji publicznej przekazuje do Ewidencji w formie zgłoszenia do GUGiK.
Udostępnianie i świadczenie usług wygląda tak samo dla wszystkich usług, lecz korzystanie zależy od rodzaju usługi.

Przykłady korzystania z usług:

CSW – usługa wyszukiwania
Uzyskanie dostępu do linku CSW niewiele nam daje, ponieważ mogą z niego korzystać wyłącznie dedykowane programy, czyli wyszukiwać i wyświetlać użytkownikowi wyniki w postaci treści metadanych (osobny artykuł będzie poświęcony Metadanym). Przykładami takich interfejsów są: opcja wyszukiwania metadanych na stronie Geportal.gov.pl, wyszukiwarka CIEP Geonetwork, wyszukiwarka MapMaker.online Geonetwork.

Jak zweryfikować poprawność korzystania z usługi CSW: https://youtu.be/KP4Wm6tucHA

WMS – usługa przeglądania

Skorzystanie z linku, który otrzymujemy z Rejestru polega na załadowaniu zbioru danych z serwera organu administracyjnego, co pozwala na jego przeglądanie w postaci rastrowej oraz odczytanie zawartości tabeli atrybutów.
Przykładami interfejsów pozwalających na korzystanie z usługi WMS są: QGIS, ArcGIS, MapMaker.online, CIEP Geonetwork, Geoportal.gov.pl

Jak zweryfikować poprawność korzystania z usługi WMS: https://youtu.be/G9B72pVEs-U

WFS – usługa pobierania

Skorzystanie z linku, który otrzymamy z Rejestru polega na załadowaniu zbioru danych z serwera organu administracji, co pozwala nam na pobranie go w postaci wektorowej i odczytanie zawartości tabeli atrybutów.
Przykładami interfejsów pozwalających na korzystanie z usługi WMS są: QGIS, ArcGIS, MapMaker.online Geonetwork, GIOŚ Geonetwork,

Jak sprawdzić, czy poprawnie korzystasz z usługi WFS: https://youtu.be/0PVCJhVy8p8

MapMaker.online

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia