Regulamin za korzystanie z MapMaker.online wniosek

Szybkość działania

MapMaker.online to aplikacja internetowa. Oznacza to, że w przeciwieństwie do klasycznego oprogramowania komputerowego, jego szybkość działania nie zależy od parametrów urządzenia, na którym pracuje, ale od szybkości łącza internetowego. Wolniejsze połączenie internetowe bezpośrednio przełoży się na wolniejsze działanie aplikacji dla użytkownika. Rekomendowana prędkość internetu dla optymalnego działania aplikacji i komfortowej pracy to 100 Mb/s.

Pliki cookie na stronie

Polityka plików cookie MapMaker.online. Przez szczyty „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki w celu: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu dopasowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby wyświetlić zgodnie z jego preferencjami w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora serwisu, w szczególności użytkowników serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności. 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi oraz przepisami wspólnotowymi. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY MAPMAKER.ONLINE

Warunek określa ogólne warunki korzystania z platformy mapmaker.online, dostępnośćj z danymi przestrzennymi Użytkownikom, którzy złożyli zamówienie usługi dla użytkowników modelu SaaS przez Administratora. Ustawienia określają podstawowe dane w zakresie usług, ustalane przez użytkowników strony w ramach elementów umowy

 

 • 1 Definicje
 1. Administrator – GARD – Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna – mgr inż. łuk. Anna Woźnicka, z siedzibą przy ul. Traktorowej 43 lok. 2, 91-217 Łódź, adres do korespondencji: ul. Telefoniczna 46 F, 92-016 Łódź, NIP 9471067333, zwana zamiennie usługodawca lub GARD.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin usług przez Administratora.
 3. Usługobiorca – podmiot, który złoży zamówienie na usługę w usłudze mapmaker.online
 4. Użytkownik – podmiot udostępniany na urządzeniu z platformą mapmakerline
 5. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą MapMaker, użytkownicy udostępnianej użytkownikowi na bieżąco określone przez niniejszy Regulamin.
 6. – Podawanie abonamentu okresu okresu próbnego, jeśli Usługobiorca wyrazi wolę zawiera z Aplikacji i zwiąże się z Usługodawcą umową. 
 7. Darmowy okres próbny – okres 14 dni, liczony od dnia rejestracji użytkownika w aplikacji.
 8. Konto użytkownika – indywidualny dostęp danego użytkownika do aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień́ oraz termin ważności konta, tj. Datą., po dostępie do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowane.
 9. Login – usługa przez Usługobiorcę indywidualny indywidualny niepowtarzalny użytkownik, wspólna usługa i usługi.
 10. Hasło – zapisane przez Usługobiorcę ciąg znaków, używane do dostępu do dostępu do korzystania z usług.
 11. Cennik – załącznik nr 1 do wystawiania umowy, z którego przedmiotem treści będzie użytkownik i jego zawartość przed podpisaniem umowy.
 12. Dane osobowe – są na wszelkie dane określone w Rozporządzeniu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dane dalej idące w zakresie ochrony konsumentów i RODO Administratorem
 13. Prawa autorskie – prawa autorskie w systemie Act z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83)

 

 • 2 Informacje ogólne

Platforma administratora stworzyła.online, do której chcesz uzyskać dostęp do mapy wszelkie prawa, w prawa autorskie. Administrator zamierza zaświadczyć usługi w modelu SaaS na rzecz użytkownika, którzy zawrą z nim Umową, akceptując jednocześnie niniejszy regulamin. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez usługi dostarczania usług związanych z udzielaniem usług na okres świadczenia usług związanych z oprogramowaniem komputerowym. Administrator do danych Usługobiorcy ma miejsce rejestracja. Administratorzy się do zachowania tych danych, nie ujawniając ich podmiotom nieuprawnionym.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowe jest zaakceptowaną przez użytkownika aktualizacją giełdy oraz konserwacją przez użytkownikami użytkownikami zachowania prawa i aktualizu. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług edukacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 • 3 Zasady korzystania z platformy
 1. Zakres usług
  W ramach usług świadczonych na rzecz usług przez administratora ponowny dostęp do systemu w modelu modelu Saas (Software as a Service) na serwerze administratora, udzielając informacji o użytkowniku do korzystania z oprogramowania po uiszczeniu opłat abonamentowych, z prawem przepisów dotyczących okresu darmowego.

W ramach modelu SaaS Administrator zapewnia:

 • dostęp do aplikacji
 • aktualizacje do nowych wersji aplikacji
 • zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście bezpieczeństwa bezpieczeństwa przez nieuprawnienia użytkowników
 1. ie dostepu do platformy
  Usługobiorca zyskuje dostęp do usługi w przypadku wystąpienia konta na okres 14 dni. Kontekt z konta możliwe jest po otrzymaniu konfiguracji z usługodawcami lub przez cały system zarządzania kontami w panelu kontem.
 2. Poziom usługi (SLA) oraz zaplanowane usługi.
  Usługodawca zapewnia poziom usług – 99%.
  W ramach zabezpieczenia, które uniemożliwiają zapobieganie, przeszkadzanie w świadczeniu usług, które mają możliwość korzystania z usług, które mają następującą możliwość, przydział funkcji urządzenia obsługi, przyszłe usługi serwisowe.

W razie potrzeby uzupełnienia, Usługodawca zaplanuje możliwość jej zapewniania, naprawienia lub naprawy zostanie zaaktualizowane wcześniej. Usługodawca dołożyli, aby prowadzili instalację, obsługując całą noc (po godzinie od 22.00 do 7.00).

W razie niedotrzymania usługi, poziom pobierania u każdego wysokości, Usługodawca, wysokość rabatu Użytkownikowi w wysokości 1 %j opłaty abonamentowej % spadki usługi. Kwotowego banku oszczędnościowego zostanie zwrócona na konto bankowe klienta w 14 dniach od strony administratora informacji o zabezpieczeniu rachunku bankowego.

 1. Darmowy okres próbny.
  W ciągu 14 dni liczonych od dnia założenia konta w aplikacji, użytkownik ukaże godziny dostępu do aplikacji, podczas której może mieć dostęp do jej usługi.

Po upływie okresu próbnego, Kontekst z Aplikacji jest płatne. Użytkownik po okresie próbnego w celu korzystania z aplikacji, powinien przedłużyć okres panelu zarządzania kontem lub pod głosowanie z administratorem.

Każdy Użytkownik ma prawo do skorzystania z darmowego okresu próbnego tylko raz.

 1. Okres umowy.
  Jeśli użytkownik, po wolnego miejsca okresu próbnego próbcego zawiera 14 dni, wyrazi się udostępnia z usługodawcą lub miejscem na czas oczekiwania (1 rok lub 1 rok).
 2. Rozwiązanie umowy.
  Rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku nie przedłużenia planu przez użytkownika.
 • 4 Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych

Usługodawca jest Administratorem danych osobowych jest: GARD – PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA – MGR INŻ. ŁUK. ANNA WOŹNICKA, ul. Wólczańskiej 55/59, 90-608 Łódź.

Administrator zapewnia ochronę danych do danych przez użytkowników. Przetwarzanie danych osobowych, wykonuje się zgodnie z Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), oraz RODO.

Administrator ma prawo do zgłaszania informacji, która dotyczy lub innej osoby, która jest inwestycyjna z organem, który jest serwisem, który jest serwisem, który aktualnie działa, zgodnie z istniejącą decyzją o istnieniu informacji prawa. Poza przypadkami, które mają następować informacje, lub osoby, które urzeczywistnią 

Administrator jest do Danych Osobowych, oryginalnego serwisu dla usług komunalnych w Regulaminie przez Administratora, ulepszanych Danych Osobowych, ich zwielokrotniania, udostępniania, udostępniania, naprawy o uprawnionych w Systemie, ile rzeczy mamy teraz jest rzeczywistą maszyną.

W ramach realizacji usługi są następujące dane użytkownika użytkowników:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy klienta
 2. Adres elektroniczny

Udostępnianie danych przez użytkowników dla każdej usługi wykonania, jednak jest konieczne do usług. Dane są użytkownikami przez na etapie scenariusza mają projekt oraz scenariusza rysowania lub konta danych.

Użytkownik ma nadane własne dane osobowe dostawcy usługi sprzedaży o zmianie przez użytkownika danych osobowych. W przypadku braku danych o zmianie danych osobowych w terminie 3 dni od daty zaistnienia ich zmiany, dotychczasowe dane użytkownika uważa się za aktualne. 

Administrator, który oświadcza, że wykonuje czynności związane z kontrolą dotyczącą kontroli danych, które ma czynić przetwarzanie danych osobowych danych osobowych oraz, że zarządzanie jest bezpieczne i zgodne z prawem Danych. Administrator ma wdrożyć i zastosować stosowanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych, w technicznych strukturach i poziomie technicznym, na poziomie początkowym.

Po zakończeniu obsługi przez użytkownika, który służy do obsługi technicznej obsługi użytkownika w celu realizacji: 

 1. rozliczenia usług lub dochodzenia z tego tytułu,
 2. Konserwator, który był ubezpieczony, był chroniony oraz utrzymany i utrzymany w celu zabezpieczenia umowy
 • 5 Dane systemowe

Administrator wykorzystuje pliki typu cookie w celu uzyskania informacji dotyczących dalszego postępowania z użytkownikiem lub innym pracownikiem. Pliki typu cookies umożliwiają: 

 1. a) a) dostosowanie potrzeb użytkowników oraz inne dostosowanie usług do usług z usług,
  b) tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. Serwisu.
 • 6 Płatności

Korzystanie z Usług Usługodawcy jest odpłatne. Zasady płatności są poniżej.

Opłata z tytułu i z aplikacji jest pobierana w kolejce w kolejce w Cenu Usługodawcy – odpowiednio – w dniu następnego festiwalu lub w dniu przedłużenia umowy. Cennik został wybrany na stronie internetowej w zakładce https://mapmaker.online/oferta/#cennik

Uchylanie opłat za wyrównanie z tytułu korzystania z oprogramowania oraz opłatę za wsparcie usług usługodawców.

 • 7 Kopii bezpieczeństwa

Kopiuj danych danych nie mniej niż 48 godzin archiwizowanych w niezależnej Infrastrukturze Serwerowej, zastępczej niż 7 dni od powstania i ugotowej.

 

 • 8 Prawa autorskie

Usługodawca oświadczający, które udostępnia, że oprogramowanie autorskie mu udostępnia prawa autorskie wyłącznego użytkownika, zamiennik, z wyjątkiem tych jego elementów, dostawcy oprogramowania zgodnego z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki mogą być załączone do Oprogramowania oraz są rozszerzane w ramach Oprogramowania z warunków licencji określających zasady ich eksploatacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Operator udzielający opinii publicznej niewyłącznej licencji na temat oprogramowania Platformy.

 

 • 9 Reklamacje

Świadczenie usług przysługuje prawo do samodzielnej reklamacji jakości świadczenia usług.

Reklamacje są samopomocą na drodze na naturalny adres e-mailowy: biurogard@gmail.com

Usługodawca rozpatruje reklamację usługobiorcy w ramach najkrótszego terminu, lecz nie dłuższym niż 14 dni Na reklamę jest przekazana Usługobiorca drogą.

 

 • 10 Postanowienia końcowe

Rywal jest dostępny na stronie internetowej mapmaker.online. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w żądaniu, gdy będzie aktualizowany lub zmiany w usługach lub prawach.

W przypadku zmiany u usługobiorcy będzie można wprowadzić poprawki do zmiany, niż 7 dni przed wprowadzeniem aktualizacji, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji na stronie strony internetowej mapmaker.online w wersji regulaminu jej poprzez regulację na dysku oraz dysku za aktualizacją z trzema metodami informowania o zmianach:

 • zawiera informacje na temat adresu przy rejestracji,
 • wiadomość wewnątrz aplikacji,
 • informacja o konieczności nowej nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużenia konta.

Wszelkie zmiany w Regulaminie od dnia opublikowania strony internetowej mapmaker.online.