Plan i badanie po zmianie, co z GML?

plan zagospodarowania przestrzennego

Podziel się tym postem

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 31 października 2020 r. zmieniły się wymagania dotyczące uchwalenia ustaw o planowaniu przestrzennym (app). Decyzja nadzorcza wojewody w przypadku naruszenia przepisów oznacza dodatkowe koszty w procedurze przygotowania wniosku.

Aby znaleźć odpowiedź na tytułowe pytanie, należy zajrzeć do aplikacji i sprawdzić, czy spełnia ona wymogi art. 67c ust. 3 upzp. Artykuł dotyczy usług wyszukiwania, przeglądania i pobierania zbiorów danych przestrzennych. Pierwszy problem z prawidłowym wypełnianiem obowiązków ustawowych pojawia się w przypadku usługi przeglądania, jaką jest usługa WMS (Web Map Service). Zwracamy uwagę, że publikacja usługi WMS powinna „umożliwiać co najmniej: wyświetlanie, nawigację, powiększanie i zmniejszanie, przesuwanie lub nakładanie wyświetlanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i treści metadanych”. Nie wszystkie dostępne na rynku systemy informacji przestrzennej oferują możliwość wyświetlania symboli kartograficznych i treści metadanych w swoich usługach WMS. Bądźmy więc na to uczuleni przy wyborze konkretnego systemu.
Kolejnym istotnym problemem jest udostępnienie usługi pobierania, jaką jest usługa WFS (Web Feature Service, zgodna ze specyfikacją OGC). W takim przypadku znalezienie systemu oferującego taką usługę jest znacznie trudniejsze. Usługa WFS to nic innego jak udostępnienie możliwości pobierania kopii zbiorów danych przestrzennych w formie edytowalnej z zachowaniem informacji zawartych w tabeli atrybutów. Jest to szczególnie ważne w przypadku zbiorów danych przestrzennych, które przechowują informacje o danym zbiorze, a ich pobieranie powinno być publicznie dostępne. Usługa ta zapewnia bezpośredni dostęp do danych wektorowych.

Niewykonanie ww. usług może być powodem podjęcia przez wojewodę decyzji nadzorczej, gdyż uczestnicy postępowania planistycznego pozbawieni są dostępu do dokumentów zgodnie z przepisami.

Podsumowując powyższe informacje, zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu na ten temat: mapmaker.online/szkolenia-przepisy. W ramach szkolenia dla uczestników zostaną przygotowane dane przestrzenne do aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami i opublikowane w systemie informacji przestrzennej na okres obowiązywania ustawy o planowaniu przestrzennym, co pozwoli na spełnienie nowych ustawowych wymagań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego bez narażania się na decyzję nadzorczą wojewody.
Szkolenie obejmuje obsługę wtyczki APP oraz programu mapmaker.online, który dodatkowo publikuje aplikację i inne projekty stworzone w programie QGIS, przechowuje dane przestrzenne w chmurze oraz pozwala na samodzielną pracę online w programie GIS.

Zakres niniejszego artykułu nie wyczerpuje wszystkich aspektów legalności sposobu publikowania aktów planowania przestrzennego.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog aplikacji mapmaker.online/blog. Zachęcamy do dyskusji i zapisania się do newslettera, który dostarcza aktualnych informacji na temat wdrażania nowych przepisów w zakresie tworzenia, aktualizacji i publikacji danych przestrzennych.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia