Właściwości warstwy

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Informacje ogólne

Wśród ogólnych informacji o warstwie znajduje się jej nazwa, którą można zmienić, klikając ikonę edycji obok nazwy warstwy. Poniżej znajdują się również informacje o grupie nadrzędnej, do której należy warstwa oraz typ geometrii warstwy.

Informacje Ogólne Twórca Map

Pobierać

Dzięki narzędziu do pobierania użytkownik ma możliwość pobrania wybranej warstwy na swój komputer lokalny. Przed pobraniem warstwy wybierz układ współrzędnych i format pliku. Oferowane są następujące formaty: .shp, .geojson, .gml.

Widoczność

W zakładce „Widoczność” użytkownik może wybrać, które kolumny tabeli atrybutów mają być widoczne, a które ukryte podczas wyświetlania w trybie opublikowanym. Możesz także włączyć lub wyłączyć domyślną widoczność warstw. Dodatkowo użytkownik ma możliwość wybrania zakresu skali, dla którego wybrana warstwa będzie widoczna. Mamy również możliwość włączenia lub wyłączenia widoczności warstw w trybie opublikowanym. Jednym z ważniejszych aspektów jest opcja ostatniej zakładki, czyli ustawienie przezroczystości warstwy. Przezroczystość można regulować, przesuwając suwak lub wprowadzając wartość.

Styl warstwy

W tym momencie użytkownik może stylizować obiekty wybranej warstwy. Po wejściu do edycji stylu użytkownik może wybrać parametry stylu i indywidualnie dopasować wygląd obiektów do swoich potrzeb. Możliwe jest również zaimportowanie gotowego pliku stylu lub pobranie utworzonego stylu w Kreatorze map. Ostatnim elementem na tej zakładce jest edycja etykiet obiektów. Dzięki ustawieniom etykietowania użytkownik może ustawić parametry etykiety według własnych potrzeb.

Szczegółowe informacje

Wśród szczegółów warstwy znajduje się legenda, która jest wyświetlana po kliknięciu przycisku Pokaż. Drugim elementem, który można wyświetlić w tej zakładce jest tabela atrybutów. Użytkownik może w tym miejscu wywołać tabelę atrybutów, podczas gdy nazwana w ten sposób tabela atrybutów nie posiada narzędzi edycyjnych. To tylko podgląd.