Zobacz usługę - WMS

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Usługa oglądania

Co to jest usługa map internetowych (WMS)?

OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) zapewnia prosty interfejs HTTP do żądania obrazów map zarejestrowanych geograficznie z jednej lub wielu rozproszonych baz danych geoprzestrzennych. Żądanie WMS definiuje warstwy geograficzne i obszar zainteresowania do przetworzenia. Odpowiedzią na żądanie jest jeden lub więcej zarejestrowanych geograficznie obrazów map (zwróconych jako JPEG, PNG itp.), które można wyświetlić w aplikacji przeglądarki.” ~ OGC

Jak WMS działa w praktyce?

Aby zapewnić Ci możliwość świadczenia usługi WMS jako usługi przeglądania, wdrażamy rozwiązanie open source – GeoSerwer.

GeoServer to serwer oparty na Javie, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i edycję danych geoprzestrzennych. Korzystanie z otwartych standardów określonych przez Otwarte Konsorcjum Geoprzestrzenne (OGC)GeoServer pozwala na dużą elastyczność w tworzeniu map i udostępnianiu danych.” ~ GeoSerwer

Jak zapewnić WMS w MapMaker.online?

Aby udostępnić Web Map Service jako usługę przeglądania, najpierw musisz edytować projekt, dla którego chcesz wygenerować WMS.
Po wprowadzeniu projektu musisz kliknąć ikonę koła zębatego w zakładce Usługi.

Pojawi się okno z prośbą o wybranie warstw, dla których chcesz udostępnić WMS. Po wybraniu żądanych warstw naciśnij „Opublikuj”, a będą one gotowe do udostępnienia przez Web Map Service jako usługę przeglądania.

Teraz będziesz mógł zauważyć, że w zakładce „Usługi” pojawiły się dwie usługi, z których jeden to WMS.

Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlony adres usługi, który jest gotowy do użycia. Na przykład: https://geomapmaker.online/geoserver/UniejowMwMpzp/wms

okno usługi publikowania
wyskakujące okienko usług publikowania

Jak korzystać z WMS?

Kliknąłeś w link i dostałeś coś, co wygląda na błąd lub jakiś programistyczny bełkot? Nie martw się, prawdopodobnie wszystko działa poprawnie.
Adresy usług sieciowych działają inaczej niż można by oczekiwać od zwykłego łącza internetowego. Bez dedykowanego interfejs, który może usługi sieci procesowej takich jak WMS, uzyskanie potrzebnych danych będzie wymagało wiedzy i umiejętności tworzenia odkrywców do baz danych. Jeśli chcesz szczegółowo opisać ręczne tworzenie żądań do serwerów WMS, kliknij tutaj.

Ale nie martw się! Jeśli jesteś nie wykwalifikowanych w pracy z bazami danych nie jesteś skazany.
Istnieje kilka przykładów oprogramowanie które umożliwiają korzystanie z usług map internetowych przy użyciu przyjazne dla użytkownika interfejsy takich jak MapMaker.online, QGIS, ArcMap czy GeoNetwork.

Zacznijmy od MapMaker.online, dobrze?

Aby dodać warstwy do projektu za pośrednictwem usługi WMS, przejdź do opcji „prześlij warstwę”. Następnie będziesz chciał przejść do zakładki „WMS”, gdzie możesz wkleić adres WMS w obszarze „Łącze WMS”. Po naciśnięciu przycisku pobierania MapMaker.online nawiąże połączenie między aplikacją a serwerami dostawcy. Spowoduje to powstanie listy warstw, które można wybrać i tymczasowo dodać do projektu.