Usługa pobierania - WFS

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Usługa oglądania

Co to jest usługa funkcji sieciowych (WFS)?

Usługa Web Feature Service (WFS) stanowi zmianę w sposobie tworzenia, modyfikowania i wymiany informacji geograficznych w Internecie. Zamiast udostępniać informacje geograficzne na poziomie pliku za pomocą protokołu FTP (File Transfer Protocol), WFS oferuje bezpośredni, szczegółowy dostęp do informacji geograficznych na poziomie obiektu i właściwości obiektu.” ~ OGC

Jak WFS działa w praktyce?

Aby zapewnić Ci możliwość świadczenia WFS jako usługi pobierania, wdrażamy rozwiązanie open source – GeoSerwer.

GeoServer to serwer oparty na Javie, który umożliwia użytkownikom przeglądanie i edycję danych geoprzestrzennych. Korzystanie z otwartych standardów określonych przez Otwarte Konsorcjum Geoprzestrzenne (OGC)GeoServer pozwala na dużą elastyczność w tworzeniu map i udostępnianiu danych.” ~ GeoSerwer

Jak zapewnić WFS w MapMaker.online?

Aby udostępnić usługę Web Feature Service jako usługę pobierania, należy wykonać tę samą procedurę, co w przypadku usługi WMS. Najpierw musisz edytować projekt, dla którego chcesz wygenerować WFS.
Po wprowadzeniu projektu musisz kliknąć ikonę koła zębatego w zakładce Usługi.

Pojawi się okno z prośbą o wybranie warstw, dla których chcesz udostępnić WFS. Po wybraniu żądanych warstw naciśnij „Publikuj”, a będą one gotowe do udostępnienia za pośrednictwem usługi Web Feature Service jako usługi pobierania.

Możesz teraz zauważyć, że w zakładce „Usługi” pojawiły się dwie usługi, z których jedną jest WFS.

Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlony adres usługi, który jest gotowy do użycia. Na przykład: https://geomapmaker.online/geoserver/UniejowMwMpzp/wfs

okno usługi publikowania
wyskakujące okienko usług publikowania

Jak korzystać z WFS?

Kliknąłeś w link i dostałeś coś, co wygląda na błąd lub jakiś programistyczny bełkot? Nie martw się, prawdopodobnie wszystko działa poprawnie.

Adresy usług sieciowych działają inaczej niż można by oczekiwać od zwykłego łącza internetowego. Bez dedykowanego interfejsu to może usługi sieci procesowej takich jak WFS, uzyskanie potrzebnych danych będzie wymagało wiedzy i umiejętności tworzenia kwerend do baz danych. Jeśli chcesz szczegółowo zapoznać się z ręcznym tworzeniem żądań do serwerów WFS, kliknij tutaj.

Ale nie martw się! Jeśli jesteś nie wykwalifikowanych we współpracy z bazy danych nie jesteś skazany.
Istnieje kilka przykładów oprogramowania, które umożliwiają korzystanie z Web Feature Services przyjazne dla użytkownika interfejsy Jak na przykład Geosieć MapMaker.online, QGIS lub ArcMap.