Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - "MPZP"

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Utwórz akt planowania przestrzennego za pomocą funkcji „dodaj aplikację krajową”

Przygotowanie zestawu do publikacji serwisów internetowych zgodnie ze specyfikacją danych „Planowanie przestrzenne”