Tabela atrybutów

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Dodaj kolumnę

Narzędzie umożliwiające dodanie nowej kolumny do edytowanej tabeli atrybutów.

Po wybraniu narzędzia należy wybrać nazwę nowo utworzonej kolumny oraz wybrać rodzaj danych, które będą przechowywane. Do wyboru mamy takie dane jak „tekst”, „data”, „liczba całkowita”, „liczba dziesiętna”.

Usuń kolumnę

Narzędzie umożliwiające usunięcie wybranej kolumny z tabeli atrybutów.

Aby usunąć warstwę, po wybraniu narzędzia do usuwania wybierz kolumnę lub kolumny, które chcesz usunąć, a następnie potwierdź zamiar usunięcia.

Zduplikuj rekord

Narzędzie pozwalające na skopiowanie wybranego rekordu w edytowanej tabeli atrybutów.

Po wybraniu rekordu i użyciu narzędzia duplikacji automatycznie zostanie utworzony drugi rekord o identycznych parametrach.

Usuwanie obiektów

Narzędzie pozwalające na usuwanie wybranych obiektów.

Aby usunąć obiekt lub obiekty, zaznacz go i użyj narzędzia do usuwania. Po potwierdzeniu operacji usunięcia wybrany rekord zniknie z tabeli atrybutów.

Pokaż wybrane obiekty

Narzędzie umożliwiające wyświetlanie tylko wybranych rekordów w tabeli atrybutów.

Po wybraniu obiektu lub obiektów i użyciu narzędzia wszystkie niewybrane rekordy zostaną ukryte.

Łączenie kolumn

Narzędzie umożliwiające łączenie dwóch lub więcej kolumn w edytowanej tabeli atrybutów.

Powiększ do wybranego obiektu

Narzędzie pozwalające przenieść widok mapy bezpośrednio na wskazany obiekt.

Po wybraniu rekordu i użyciu narzędzia powiększania widok mapy automatycznie przybliży nas do wybranego obiektu

Odznacz wybrane obiekty

Narzędzie pozwalające na odznaczenie wcześniej wybranych obiektów w edytowanej warstwie.

Zapisz zmiany edycji

Narzędzie umożliwiające zapisanie zmian dokonanych podczas edycji bez wychodzenia z trybu edycji.

Tabela atrybutów

Edycja wierzchołków

W Mapmakerze można edytować wierzchołki istniejących obiektów. Po „złapaniu” kursorem określonego wierzchołka wystarczy przesunąć go w docelowe miejsce. Dodatkowo tam, gdzie wierzchołek nie istnieje, po kliknięciu tam kursora wierzchołek zostanie utworzony.

Cofanie wprowadzonych zmian

W aplikacji można cofnąć wprowadzone zmiany, klikając ikonę lewej strzałki nad tabelą atrybutów, a także przywrócić cofnięte zmiany, klikając ikonę prawej strzałki nad tabelą atrybutów.