Narzędzia geometrii

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Konwersja współrzędnych

Narzędzie do konwersji wartości współrzędnych X i Y w geometrii wejściowej. Używany głównie do naprawy geometrii w przypadkach, gdy wartości długości i szerokości geograficznej zostały przypadkowo odwrócone.

Aby narzędzie z narzędzia, należy, należy redyskować, w którym znajduje się miejsce na lokalizacji obiektów. Wybierz narzędzie, aby zacząć tworzyć narzędzie, które należy udostępnić. Bezpośrednio po obiekcie zaważymy, że zmieniło się swoje położenie.

Bufor

Narzędzie umożliwiające tworzenie warstwy wielokątnej będącej buforem dla warstwy źródłowej. Bufor jest generowany na podstawie wartości ustawionej przez użytkownika w wybranej jednostce odległości.

Aby skorzystać z narzędzia należy rozpocząć edycję na warstwie, na której znajduje się interesujący nas obiekt. Następnie wybierz go i wybierając odpowiednią ikonę użyj narzędzia „Bufor”. Następnie wprowadź nazwę nowo utworzonej warstwy, w której zostanie utworzony bufor, a także promień bufora i jednostkę odległości, w jakiej podany jest promień. Po wprowadzeniu danych i ich zatwierdzeniu zostanie utworzona warstwa, w której zostanie umieszczony bufor.

Wyodrębnij węzły

Warstwy warstwy warstwy punktowej na podstawie wierzchołków warstwy głównej.

Aby skorzystać z narzędzia należy rozpocząć edycję na warstwie, na której znajduje się interesujący nas obiekt. Następnie wybierz go i wybierając odpowiednią ikonę użyj narzędzia „Wyodrębnij węzły”. Następnie wybierz nazwę dla nowo utworzonej warstwy punktowej. Po potwierdzeniu nazwy tworzona jest warstwa punktowa, w której obiekty będą odzwierciedlać miejsca, w których istniały wierzchołki obiektu źródłowego.

Grupuj obiekty

Narzędzie umożliwiające zmianę warstwy z geometriami wieloczęściowymi na nową warstwę, której geometrie są jednoczęściowe.

Aby użyć tego narzędzia, rozpocznij edycję na warstwie, na której znajduje się interesujący obiekt wieloczęściowy. Następnie wybierz go i wybierając odpowiednią ikonę użyj narzędzia „Rozbij geometrię”. Natychmiast po użyciu narzędzia, w warstwie źródłowej tworzone są elementy jednoczęściowe, odzwierciedlając elementy źródłowego elementu wieloczęściowego.

Rozbij geometrię

Narzędzie umożliwiające zmianę warstwy z geometriami wieloczęściowymi na nową warstwę, której geometrie są jednoczęściowe.

Aby użyć tego narzędzia, rozpocznij edycję na warstwie, na której znajduje się interesujący obiekt wieloczęściowy. Następnie wybierz go i wybierając odpowiednią ikonę użyj narzędzia „Rozbij geometrię”. Natychmiast po użyciu narzędzia, w warstwie źródłowej tworzone są elementy jednoczęściowe, odzwierciedlając elementy źródłowego elementu wieloczęściowego.

Pokaż zasięg

Narzędzie, które tworzy warstwę wielokątną na podstawie zakresu wybranych obiektów na warstwie źródłowej.

Aby skorzystać z narzędzia należy przejść do „Operacji PostGIS” i wybrać z listy narzędzi „Pokaż zakres” i wybrać obiekty, na podstawie których ma zostać wykonana operacja.

Najdłuższa odległość

Narzędzie, które tworzy warstwę liniową reprezentującą najdłuższą odległość między dwoma obiektami.

Aby skorzystać z narzędzia należy przejść do „Operacje PostGIS” i wybrać z listy narzędzi „Najdłuższy zasięg” i wybrać obiekty, na podstawie których ma zostać wykonana operacja.

Najkrótsza odległość

Narzędzie, które tworzy warstwę linii reprezentującą najkrótszą odległość między dwoma obiektami.

Aby skorzystać z narzędzia należy przejść do „Operacje PostGIS” i wybrać z listy narzędzi „Najkrótszy zasięg” i wybrać obiekty, na podstawie których ma zostać wykonana operacja.

Środek ciężkości

Narzędzie pozwalające na pokazanie środka ciężkości wybranego obiektu.

Aby skorzystać z narzędzia należy przejść do „Operacje PostGIS” i wybrać „Środek ciężkości” z listy narzędzi i wybrać obiekty na podstawie których ma zostać wykonana operacja.

Opisz kółkiem

Narzędzie umożliwiające utworzenie warstwy z okręgiem opisanym na wybranym obiekcie warstwy źródłowej.

Aby skorzystać z narzędzia należy przejść do „Operacje PostGIS” i wybrać z listy narzędzi „Opis okręgiem” i wybrać obiekty na podstawie których ma zostać wykonana operacja.

Wypukłości

Narzędzie umożliwiające utworzenie warstwy z wielokątem opisanym na wskazanym obiekcie warstwy źródłowej.

Aby skorzystać z narzędzia, przejdź do „Operacje PostGIS” i wybierz „Wypukły” z listy narzędzi i wybierz

obiekty na których ma utrwalić art.

Linia na trawersie (otwory)