Narzędzia analityczne - SQL

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Operacje na wartościach kolumn

Konwertuj wartość kolumny na tekst

Ta funkcja pozwala wybrać kolumny z liczbami całkowitymi, liczbami zmiennoprzecinkowymi oraz kolumny z formatem daty i przekonwertować je na kolumnę tekstową.

Zmień wartość kolumny na liczbę całkowitą

Funkcja pozwala wybrać kolumny tekstu i przekonwertować je na kolumnę liczb całkowitych. Jeśli wartość rekordu nie może zostać przekonwertowana, zostanie usunięta
 

Zmień wartość kolumny na liczbę dziesiętną

Ta funkcja pozwala wybrać kolumny tekstu i przekonwertować je na kolumnę liczb zmiennoprzecinkowych. Jeśli wartość rekordu nie może zostać przekonwertowana, zostanie usunięta
 

Operacje na kolumnach

Wielkie litery

„a” zwraca „A”
 

Konwertuj litery na małe

„A” zwraca „a”
 

Zwracanie długości tekstu

Funkcja pozwala wybrać kolumny tekstu i policzyć liczbę znaków w komórce
 

Zaokrąglij liczbę zmiennoprzecinkową w górę

Funkcja zaokrągla liczby w górę, więc 10,9876 to 11
 

Zaokrąglij liczbę zmiennoprzecinkową w dół

Funkcja zaokrągla liczby w dół, więc 10,9876 to 10
 

Zaokrąglij do określonej liczby miejsc po przecinku

Jeśli wartość jest dodatnia, liczba jest zaokrąglana do określonej liczby miejsc po przecinku, (10.9934,2) – zwraca 10,99, (10.9964,2) – zwraca 11,00. Jeśli liczba jest ujemna, wprowadzona wartość jest zaokrąglana do lewej strony przecinka, (111,0, -2) zwraca 100,00
 

Pozycja

Zwraca pozycję pierwszego wystąpienia określonego podciągu w określonym ciągu. Jeśli podany podciąg nie zostanie znaleziony, wynik to 0. („Łódź”, „Żaglówka”) – wynik to 5. („silnik”, „Żaglówka”) – wynik to 0.
 

Wyszukaj ciąg tekstowy — zwraca część wartości ciągu

Wyszukaj ciąg tekstowy – zwraca część wartości ciągu Zwraca część wartości ciągu jest indeksem całkowitym określającym, gdzie zaczynają się zwracane znaki, a to liczba zwracanych znaków (Żaglówka, 5,4) -> łódź
 

Przycinanie

Ta funkcja pozwala wyciąć dane słowo z kolumn
 

Ta funkcja pozwala wyciąć dane słowo z kolumn

Zmienia wybrany ciąg znaków, np. „w” na inny wybrany ciąg, np. "s"