Zapisy w Towns,Streets and Addresses EMUIA

Usługi sieciowe

Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Aplikacja MapMaker umożliwia użytkownikom prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA). Dane są przechowywane w formie tabelarycznej podczas publikacji na mapie.

EMUiA przechowuje informacje o miejscowościach, ulicach, placach i punktach adresowych.

Strona WWW MapMaker.online

Prowadzenie rejestru miast, ulic i adresów na platformie Mapmaker.online jest bardzo proste. Aplikacja pozwala na prowadzenie ewidencji zarówno przez osoby zaawansowane w tej dziedzinie, jak i bez doświadczenia.