Ewidencja gruntów i budynków - EGIB

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) jest jednym z rejestrów referencyjnych zawierających informacje o nieruchomościach. Znajduje zastosowanie w realizacji zadań z zakresu planowania gospodarczego, zagospodarowania przestrzennego, wyceny podatkowej i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej oraz gospodarki nieruchomościami.

Ewidencja gruntów i budynków zawiera informacje o:

grunty – ich położenie, granice, obszary, rodzaje użytkowania gruntów oraz ich klasy bonitacyjne, oznaczenie ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały ustanowione dla nieruchomości obejmującej grunt;
budynki – ich położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe i ogólne dane techniczne;
lokale – ich położenie, funkcje użytkowe i powierzchnię użytkową.

Źródło: gugik.gov.pl

Strona WWW MapMaker.online

Prowadzenie rejestru gruntów i budynków na platformie Mapmaker.online jest bardzo proste. Aplikacja pozwala na prowadzenie ewidencji zarówno przez osoby zaawansowane w tej dziedzinie, jak i bez doświadczenia.