Usługa wyszukiwania - CSW

Usługi sieciowe
Moduły

Podstawowe Narzędzia

Narzędzia pomiarowe
Narzędzia rysowania

Narzędzia geometrii

Funkcje wspólne dla różnych typów geometrii

Funkcje dla warstwy wielokątnej

Funkcje dla warstwy liniowej

Funkcje dla warstwy punktowej

Narzędzia analityczne

Operacje na kolumnach

Operacje na obiektach

Operacje na jednym rekordzie

Tabela atrybutów

Właściwości warstw i grup

Właściwości projektu

Poradniki

Usługa wykrywania

Co to jest usługa katalogowa w sieci Web (CSW)?

„Usługi katalogowe umożliwiają publikowanie i przeszukiwanie zbiorów informacji opisowych (metadanych) dla danych, usług i powiązanych obiektów informacyjnych. Metadane w katalogach reprezentują cechy zasobów, które można przeszukiwać i przedstawiać do oceny i dalszego przetwarzania zarówno przez ludzi, jak i oprogramowanie. Usługi katalogowe są wymagane do obsługi wykrywania i wiązania z zarejestrowanymi zasobami informacyjnymi w ramach społeczności informacyjnej.” ~ OGC

Logo Otwarte Konsorcjum Geoprzestrzenne

Jak CSW działa w praktyce?

Aby zapewnić Ci usługę wykrywania CSW, opieramy się na rozwiązaniu open source o nazwie GeoNetwork.

„GeoNetwork zapewnia łatwy w użyciu interfejs sieciowy do wyszukiwania danych geoprzestrzennych w wielu katalogach. Wyszukiwanie zapewnia wyszukiwanie pełnotekstowe, a także wyszukiwanie fasetowe według słów kluczowych, typów zasobów, organizacji, skali itp. Użytkownicy mogą łatwo zawęzić wyszukiwanie i szybko dostać się do interesujących rekordów”. ~ GeoSieć

Możesz przeglądać i znajdować metadane powiązane z Kreatorem Map pod adresem: https://mapmaker.online/geonetwork/

Generał Kreatora Map CSW adres to:
https://mapmaker.online/geonetwork/srv/eng/csw

Jak to działa w aplikacji?

Usługi wyszukiwania kolekcji CSW można znaleźć we właściwościach projektu, a następnie w zakładce usługi. Po kliknięciu na usługę CSW zostanie wyświetlony adres usługi.

Usługi wyszukiwania kolekcji CSW

Jak sprawdzić poprawność usługi CSW?

Stworzyliśmy tutorial pokazujący jak możesz zweryfikować usługę CSW.