Harmonizacja i interoperacyjność według INSPIRE.

Dyrektywa INSPIRE

Podziel się tym postem

Kraje Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniami wynikającymi z wdrożenia Dyrektywy INSPIRE. Przygotowanie przez jednostki administracyjne do planowanych zmian, które ujednolicą standardy w zakresie planowania przestrzennego, wymagać będzie złożoności prac na każdym poziomie, co będzie trudne dla wszystkich podmiotów.

Jako MapMaker.online stworzyliśmy autorską aplikację MapMaker.online w modelu SaaS, która zapewnia interoperacyjność, czyli łączenie danych przestrzennych i współpracę w świadczeniu usług sieci danych przestrzennych oraz harmonizację zgodnie z INSPIRE.

W aplikacji wdrożyliśmy moduł umożliwiający świadczenie usług sieciowych dla tematu 3.4. Zagospodarowanie przestrzenne / PLU, zgodnie ze Specyfikacją danych INSPIRE o zagospodarowaniu przestrzennym – wytyczne techniczne D2.8.III.4.

  1. CSW:https://mapmaker.online/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW&VERSION=2.0.2&REQUEST=GetCapabilities
  2. WMS:https://geomapmaker.online/wms/ŁobezHILUCS
  3. WFS:https://geomapmaker.online/wfs/ŁobezHILUCS

Zapewniamy poprawność usług sieciowych zgodnie z polskimi normami prawnymi.

Przykładowe adresy naszych serwisów internetowych:

  1. CSW: https://mapmaker.online/geonetwork/srv/eng/csw?SERVICE=CSW,
  2. WMS: https://geomapmaker.online/wms/RadomskoMMpzp,
  3. WFS: https://geomapmaker.online/wfs/RzasniaWSuikzp.

Dodatkowym atutem aplikacji MapMaker.online jest szereg możliwości pracy
w środowisku GIS przeniesionym do sieci, m.in. edycja danych rastrowych
i wektor. Tworzenie systemów informacji przestrzennej (webmapy GIS), np. dla jednostki administracyjnej, które są automatycznie aktualizowane i widoczne na stronie natychmiast po ich utworzeniu. Możliwe jest świadczenie usług sieciowych dla innych tematów INSPIRE oraz wzbogacanie oprogramowania o dedykowane moduły dla tych tematów. Do tej pory rozszerzyliśmy aplikację o georeferencję i podstawową edycję rastrów, możliwość pobierania informacji przypisanych do konkretnego obszaru geograficznego (np. informacje katastralne) oraz rozpoczęcia konsultacji społecznych dla wybranego obszaru. Istnieje możliwość rozbudowy o inne ważne moduły, np. walidację i testy danych przestrzennych.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia