Harmonizacja i interoperacyjność według INSPIRE.

Dyrektywa INSPIRE

Kraje Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniami wynikającymi z wdrożenia dyrektywy INSPIRE. Przygotowanie przez jednostki administracyjne do planowanych zmian, które ujednolicą standardy w zakresie planowania przestrzennego, wymagać będzie złożoności prac na każdym poziomie, co będzie trudne dla wszystkich podmiotów. Jako MapMaker.online stworzyliśmy […]