Czym są te usługi danych przestrzennych? O korzystaniu z danych przestrzennych przez internet

Logo Otwarte Konsorcjum Geoprzestrzenne

Podziel się tym postem

Wprowadzenie do usług danych przestrzennych

To pierwszy artykuł z serii, w którym omówimy, jak rozumieć i wdrażać usługi sieci przestrzennej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia EMUiA.

Jako zespół urbanistów z kilkunastoletnim doświadczeniem w świadczeniu usług dla gmin z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego obserwujemy i analizujemy stan zagospodarowania przestrzennego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Ciągle zauważamy trudności z jakimi mierzą się między innymi gminy, urbaniści i mieszkańcy z powodu zmian w przepisach prawa dotyczących dokumentów planistycznych i punktów adresowych.

Cykl artykułów rozpoczynamy od (naszym zdaniem) najtrudniejszego do interpretacji zapisu - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozdział 5a, art. 67c pkt. 3, który mówi:

„Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępnia nieodpłatnie dane przestrzenne tworzone dla czynności, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem usług, o których mowa w art. 9 sek. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.”

O jakich usługach mówimy?

Usługami o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej są:

  • usługa wyszukiwania (CSW)
  • usługa przeglądania (WMS)
  • usługa pobierania (WFS)

Chociaż mogą istnieć alternatywy dla tych usług OGC (WMS, WFS i CSW), były one przedmiotem niezliczonych weryfikacji, standaryzacji i ciągłego dopracowywania. Możesz dowiedzieć się więcej o Open Geospatial Consortium na ich stronie internetowej.

Należy rozróżniać pojęcia ,,dostęp do usługi”, ,,świadczenie usługi” i ,,korzystanie z usługi”.

Na przykład salon fryzjerski zapewnia usługa, która może być dostępny i używany.

Usługi wprowadzane w życie

Dostęp do salonu fryzjerskiego można uzyskać m.in. poprzez książkę telefoniczną, książkę telefoniczną itp. natomiast dostęp do usług danych przestrzennych można uzyskać od Rejestr zbiorów i usług danych przestrzennych (Zarejestrować) określone w rozporządzenie.

Salon fryzjerski zapewnia usługi polegające na strzyżeniu włosów, natomiast usługi danych przestrzennych polegają na świadczeniu wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych przestrzennych oraz ich zbiorów.

Usługi fryzjerskie mogą być używany w poszczególnych salonach podobnie korzystanie z usług danych przestrzennych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dedykowanych programów, np. MapMaker.online, QGIS, GeoNetwork, ArcMap.

Co to oznacza dla organów administracji publicznej?

ten zaopatrzenie usług należy do organu administracji odpowiedzialnego za gromadzenie zbiorów i określa wspomniana na wstępie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dostęp do świadczonych usług organ administracji publicznej przekazuje do Rejestru w formie zawiadomienia do GUGiK.

Świadczenie i dostarczanie usług jest takie samo dla wszystkich usług, ale stosowanie zależy od rodzaju usługi.

Przykłady korzystania z usług

CSW – usługa wyszukiwania

Uzyskanie dostępu do linku CSW niewiele nam daje, ponieważ mogą z niego korzystać wyłącznie dedykowane programy, czyli wyszukiwać i wyświetlać użytkownikowi wyniki w postaci treści metadanych. Porozmawiamy więcej o metadanych w innym artykule. Przykładami takich interfejsów są: opcja wyszukiwania metadanych na Geoportal.gov.pl, wyszukiwarka CIEP GeoNetwork czy wyszukiwarka MapMaker.online GeoNetwork.

Dowiedz się więcej o WMS tutaj: https://mapmaker.online/about-app/csw/


WMS – usługa przeglądania

Korzystanie z linku który uzyskamy z Ewidencji polega na wczytaniu danych przestrzennych lub zbioru z serwera organu administracji, co pozwala nam je przeglądać w postaci rastrowej i odczytać zawartość tabeli atrybutów.

Przykładami interfejsów pozwalających na korzystanie z usługi WMS są: MapMaker.online, QGIS, ArcGIS, GIOŚ Geonetwork lub Geoportal.gov.pl

Dowiedz się więcej o WMS tutaj: https://mapmaker.online/about-app/wms-service/


WFS – usługa pobierania

Korzystanie z linku który uzyskamy z Ewidencji polega na wczytaniu danych przestrzennych lub zbioru z serwera organu administracji, co pozwala nam go pobierać w postaci wektorowej oraz odczytać zawartość tabeli atrybutów.

Przykładami interfejsów pozwalających na korzystanie z usługi WMS są: QGIS, ArcGIS, MapMaker.online Geonetwork, GIOŚ Geonetwork,

Dowiedz się więcej o WFS tutaj: https://mapmaker.online/about-app/wfs-service/

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj aktualizacje i ucz się od najlepszych

Więcej do odkrycia