Innowacyjne oprogramowanie do tworzenia i zarządzania systemami informacji przestrzennej.

Mapy_online_mapmaker

Aplikację internetową MapMaker.online można sklasyfikować jako internetową aplikację GIS, ponieważ zawiera ona funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych geoprzestrzennych. Aplikacja przeznaczona jest do uruchamiania w Internecie, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych. Największe zalety programu: Natychmiastowe działanie – tworzenie, edycja i publikowanie danych przestrzennych […]

Jak działa aktualizacja danych przestrzennych ponad rok po wejściu w życie ustawy?

Dyrektywa INSPIRE

31 października 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wprowadziła obowiązek tworzenia, utrzymywania, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych. Weszło również w życie powiązane rozporządzenie rządowe. Czy nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia z dnia 26 października […]