3. Innowacyjne oprogramowanie do tworzenia i zarządzania systemami informacji przestrzennej.

Share This Post

Aplikację internetową MapMaker.online trzeba sklasyfikować jako internetową aplikację GIS, ponieważ zawiera ona funkcje wprowadzania, gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych geoprzestrzennych. Aplikacja jest przystosowana do działania w Internecie, smartfonach, tabletach i innych urządzeniach mobilnych.

Największe zalety naszego programu:

  • Błyskawiczne działanie – tworzenie, edytowanie oraz publikowanie danych przestrzennych z dowolnego urządzenia przez Internet,
  • technologia SaaS – dzięki pracy w chmurze nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania czy przechowywania danych,
  • Rozbudowane narzędzia do rysowania, geometrii i analizy.

Atrakcyjnym aspektem nowej aplikacji jest możliwość pracy z danymi przestrzennymi bezpośrednio w Internecie. Dzięki narzędziom dostępnym w aplikacji możesz w każdej chwili zaktualizować dane przestrzenne. Tworzyć je od podstaw z dowolnego urządzenia, ponieważ dane są przechowywane w chmurze. Jest to ciekawa opcja biorąc pod uwagę fakt, że każdy z nas korzysta z Internetu i chce mieć szybki transfer danych.

Praca w programach GIS

Praca w programach GIS to głównie praca z danymi wektorowymi. Jednak nie zawsze mamy do czynienia z wektorami. Dane rastrowe są nadal (i prawdopodobnie będą) wykorzystywane dalej w projektach. Jak wiadomo, rastry zwykle nie mają odniesienia przestrzennego. Aby obraz został umieszczony zgodnie z rzeczywistą lokalizacją obszaru, który reprezentuje, musi on mieć odniesienia geograficzne. W naszym programie znajduje się moduł, który pozwala nam przypisać odniesienie przestrzenne do rastrów. Szczegółowy opis oraz tutorial jak działa moduł znajduje się na naszej stronie (link tutaj). Jest to jednak jeden z wielu modułów. Mamy też możliwość przycięcia rastra do maski, dołączenia dodatkowych informacji do danych przestrzennych itp. Wszystkie funkcje opisane na (link tutaj).

Jedną z podstawowych właściwości systemów informacji geograficznej jest narzędzie geometrii do edycji warstw wektorowych. Dzięki nim możemy automatycznie przycinać warstwy, łączyć je ze sobą, rysować różnice i wiele więcej. To właśnie dzięki tym opcjom oszczędzamy najwięcej czasu podczas pracy. Wszystkie funkcje opisane na https://mapmaker.online/o-aplikacji/narzedzia-geometrii/#funkcje-wspolne-geometrii.

Analizy przestrzenne

Analiza przestrzenna jest najbardziej intrygującym i niezwykłym aspektem GIS. Wykorzystując analizę przestrzenną, można łączyć informacje z wielu niezależnych źródeł oraz uzyskiwać nowe zestawy informacji. Wypróbuj ze złożonym zestawem operatorów przestrzennych. Wykracza poza zwykłe mapowanie, aby umożliwić badanie cech miejsc i relacji między nimi. Analiza przestrzenna oferuje nowe perspektywy w podejmowaniu decyzji. Nasza aplikacja udostępnia wiele takich funkcji, szczegółowo opisanych wraz z samouczkami na naszej stronie https://mapmaker.online/narzedzia-analizy/#textchange.

Realizacja projektu zajęła specjalistom ponad 6 lat cięzkiej pracy i ponad 12 lat doświadczenia w zakresie urbanistyki oraz programowania. Ten czas przekłada się na poprawność działania aplikacji o dużej różnorodności funkcji. Ambicją i celem twórców jest dostarczanie nowoczesnych usług w prosty i przejrzysty sposób. Zapewnienie użytkownikom maksymalnej swobody i niezależności. Obecnie aplikacja zakończyła etap pełnego wdrożenia przy wsparciu zaplecza technicznego, w skład którego wchodzą osoby odpowiedzialne za jej najlepsze funkcjonowanie. Są specjalistami z różnych dziedzin informatyki; głównie programiści posługujący się różnymi językami programowania, specjaliści GIS z wieloletnim doświadczeniem, a także doświadczeni planiści i sprawna kadra zarządzająca, która miała styczność z mapami w różnych specjalistycznych obszarach zajmujących się mapami.

GIS online w przeglądarce

Głównym kierunkiem rozwoju innowacyjnego oprogramowania jest dostarczenie użytkownikom w pełni funkcjonalnego GIS-a online, dzięki któremu aplikacja jest w stanie poradzić sobie z większością liczbą zadań. Obecnie aplikacja jest gotowym narzędziem GIS online posiadającym szereg funkcjonalności, dzięki którym aplikacja może służyć do optymalizacji działań i codziennego zarządzania w różnych dziedzinach przez osoby z wyspecjalizowanych branż lub osoby prywatne.

Dowiedź się więcej

Seven Easy Techniques To Change The Relationship

Entrepreneurs, creators and innovators of most sorts demand that simplest tips in many cases are the most powerful. Undoubtedly this principle pertains to love and

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch