Jak Stworzyć Zbiór Danych APP?

Instrukcja sprawdzania udostępnianych zbiorów danych przestrzennych w gminach została przygotowana z myślą o ułatwieniu procesu weryfikacji jakości zbiorów danych przestrzennych udostępnianych przez gminy. Instrukcja ma na celu pomóc organom odpowiedzialnym za prowadzenie zbiorów w identyfikacji błędów i nieprawidłowości w zbiorach danych przestrzennych, co pozwoli na ich poprawienie i wykorzystanie w sposób prawidłowy.

Najważniejsze informacje

Zbiór "MPZP"

1

Przygotuj pliki GML

Przygotuj pliki GML dla poszczególnych dokumentów planistycznych oraz GML dla zbioru. Wygenerowane z wtyczki APP do QGIS.

2

Dostosuj dane w mapmaker.online

Przygotuj odpowiedni schemat z folderami, dostosuj warstwy (Akt,Dokument,Rysunek) i nadaj styl ze specyfikacji.

3

Uruchom usługi sieciowe

Dzięki funkcjonalności Mapmaker.online dostosujesz styl zbioru APP błyskawicznie

Pierwsze kroki z mapmaker i zbiorami APP

Film instruktarzowy przedstawia w jaki sposób możesz samodzielnie stworzyć, aktualizować i udostępniać dane przestrzenne.

od początku do końca

Z jakich elementów składa się zbiór APP

Zbiory APP muszą zawierać wszystkie dokumenty planistyczne jakie zostały procedowane przez gminę. Najważniejsze akty planowania przestrzennego to: „prawnie wiążące” „w opracowaniu” „nieaktualne”

Prawnie wiążące

To wszystkie dokumenty które obowiązują i są aktualne. Oznaczamy numerem uchwał. Ich kolor to czerwony.

W opracowaniu

Są to przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczone kolorem niebieskim.

Nieaktualne

Są to dokumenty które nie przeszły procesu legislacji, zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze bądź zostały przedawnione.

Zbioru APP

Zbiór APP zawiera trzy obiekty przestrzenne Akt, Dokument i Rysunek. W akcie dla zbioru możemy sprawdzić wszystkie obowiązujące dokumenty w gminie.

Usług sieciowych

Zbiory APP muszą generować trzy osobne linki usług sieciowych które pozwalają na przeglądanie oraz pracowanie na zbiorach w czasie rzeczywistym.

Graficznej reprezentacji

Graficzna reprezentacja zbioru pozwala na lokalizowanie aktów planowania przestrzennego i zawsze dostępne aktualne uchwały.

Najważniejsze pytania

Zbiory danych przestrzennych to stosunkowo nowy obowiązek dlatego też warto wiedzieć że:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
0 +
Gmin Które pomogą
0 /5
Zadowolenie użytkowników
0
Profesjonalnych Geoinformatyków

Poznaj gotowe zbiory app

Opinie naszych użytkowników

Sprawdź jak pracują inni i wesprzyj w procesie tworzenia zbiorów dla aktów planowania przestrzennego „MPZP” i „SUIKZP”.

Urząd Gminy Uniejów

UrbanAcres, LLC

5/5

“Świadczymy usługi sieciowe z MapMaker.online już 5 lat!”

Urząd Gminy Parzęczew

H&H Legal Partners

5/5

“Nasi mieszkańcy korzystają z profesjonalnego systemu informacji przestrzennej.”

Urząd Gminy Zgierz

SavvyMarket

5/5

Dzięki MapMaker.online zbiory APP prowadzimy samodzielnie jak i je aktualizujemy!”

© 2023 Movely. All Rights Reserved.